Projecte de Llei reguladora de l'estacionament temporal de vehicles de motor

query_builder   24 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Projecte de Llei reguladora de l'estacionament temporal de vehicles de motor

Actualment es dona la precarietat en la contractació de les diverses modalitats que s’apliquen als estacionaments de vehicles de motor, entre els professionals que faciliten l’estacionament i els usuaris dels vehicles.Aquesta Llei té com a primer objectiu ordenar aquestes relacions contractuals i omplir els buits legals existents en la matèria, per mitjà d’un sol text legislatiu conjunt, però que contingui una normativa específica per a cada una de les modalitats que en la pràctica presenta l’estacionament de vehicles.Aquesta regulació ha de garantir els drets dels usuaris, d’acord amb el manament constitucional, aplicant-hi quant calgui, normes de caràcter imperatiu. Però, a la vegada, i en justa reciprocitat, reforça també els drets dels professionals i particulars que ofereixen els espais d’estacionament, i presten amb això un servei de gran interès.La Llei regula els estacionaments temporals de vehicles de motor en espais habilitats a aquest efecte, contra el pagament d’un preu. Hi ha tres modalitats diferents:- El contracte de pupil·latge- El contracte de pàrquing- El contracte d’arrendament de plaça d’aparcamentEntre les obligacions dels titulars dels estacionaments en destaquem:- Assumir la guarda i custòdia dels vehicles que hi siguin admesos i respondre de la integritat, robatori i danys dels vehicles durant l’ocupació, i dels elements fixos o dels accessoris que obligadament han de portar els vehicles, com són els materials i les eines de recanvi. Cal dir que són nul·les les clàusules limitatives o excloents de dita responsabilitat.- Però, no han de respondre d’altres que es trobin a l’interior del vehicle o en el portaequipatges.- Els titulars de locals que tinguin més de 250 places han de disposar d’un servei de consigna adequat per dipositar els accessoris no obligatoris del vehicle.