Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial i de la Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

query_builder   29 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial i de la Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

L’objectiu d’aquesta Llei és autoritzar el Govern perquè modifiqui els articles que puguin resultar afectats de les següents lleis:- La Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial, per tal d’adaptar-ne la denominació a la nova activitat (la potenciació de la innovació tecnològica i la participació en nous instruments de finançament per empreses en elevat contingut tecnològic), la possibilitat de creació d’entitats de capital risc, i autoritzar al Govern per tal que pugui modificar, mitjançant Decret, aspectes funcionals de l’activitat del comitè executiu i la seva composició.- La Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions, per tal d’adequar la composició del consell d’administració a les noves necessitats, i per ajustar alguns aspectes funcionals de l’activitat d’aquest òrgan i del consell assessor.