S'aprova el Projecte de Decret pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic

query_builder   22 febrer 2000 17:00

event_note Nota de premsa

S'aprova el Projecte de Decret pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic

Aquesta norma té l’objectiu de garantir que les condicions estructurals i de funcionament de les piscines d’ús públic a Catalunya no tinguin efectes negatius sobre la salut de les persones usuàries.El govern de la Generalitat va ser capdavanter, a l’Estat espanyol, quan va aprovar, l’any 1987, el Decret 193/1987 que fixava el reglament sanitari de les piscines d’ús col·lectiu. Tot i que una gran part del contingut d’aquella norma continua essent vàlid, es considera necessari revisar-lo, d’acord amb l’evolució conceptual i científica que ha experimentat en els últims anys l’àmbit de la protecció de la salut.L’experiència ens diu que els riscos per a la salut derivats de la utilització de les piscines poden produir-se pels efectes en el manteniment higiènic de les instal·lacions, per la manca de qualitat sanitària de l’aigua de bany i, sobretot, pels accidents. El nou decret, dona resposta a aquestes tres àrees i incorpora els preceptes necessaris per a la minimització dels riscos de la salut.Cal destacar, en aquest sentit, la consideració de què els titulars de les piscines d’ús públic són els responsables de la seguretat i la salubritat de les seves instal·lacions i que, a aquest efectes han de posar els mitjans i el personal adients per tal de garantir la seguretat i la protecció de la salut dels usuaris. D’altra banda les administracions sanitàries resten encarregades de la supervisió del bon funcionament del pla d’autocontrol. Aquesta combinació d’autocontrol continuat i de control oficial periòdic ha de permetre augmentar el nivell de protecció de la salut de les persones.Seguint el principi de subsidiarietat, el Decret atribueix als ajuntaments la competència d’autorització i control sanitari de les piscines d’ús públic de seu terme municipal, establint-se un sistema de suport tècnic per part del Departament de Sanitat per aquells ajuntament que ho precisin.Aquest Decret, a més, corresponsabilitza els usuaris en la minimització de riscos. Es preveu, en aquest sentit, que els titulars de les piscines d’ús públic disposin d’unes normes de règim intern, on es continguin les pautes de comportament adreçades a la prevenció dels accidents i al manteniment de la higiene de les instal·lacions. Aquestes normes hauran d’exposar-se en llocs estratègics per facilitar-ne el coneixement per part dels usuaris.