El Departament de Justícia aplicarà un nou pla integral per potenciar l'ús del català al món judicial i jurídic

L'objectiu general del Nou Pla de Normalització Lingüística és aconseguir que la majorria de les actuacions judicials siguin en català

query_builder   4 agost 2004 12:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia aplicarà un nou pla integral per potenciar l'ús del català al món judicial i jurídic

L'objectiu general del Nou Pla de Normalització Lingüística és aconseguir que la majorria de les actuacions judicials siguin en català

• Es demanarà que els cossos de funcionaris deixin de ser nacionals per passar a ser autonòmics.

• També es reclamarà que el català sigui un requisit per l’accés a places de metges forenses, agents, auxiliars i oficials de l’Administració de Justícia.

• El Departament vol que el català també es pugui emprar en el Registre Civil.

• Totes les oficines judicials disposaran de tota la documentació en les dues llengües oficials.

• S’establiran convenis per al foment de la normalització lingüística entre advocats, procuradors, notaris, registradors i gestors.

La Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia ha elaborat un nou i ampli Pla de Normalització lingüística que, per primera vegada, vol potenciar l’ús del català no només als jutjats sinó també entre els operadors jurídics directament implicats, com ara advocats, fiscals, procuradors i fins i tot entre la ciutadania.

L’objectiu del Departament de Justícia a través d’aquest Pla és aconseguir que la majoria d’actuacions judicials siguin preferentment en català, mitjançant la millora del marc legal, tot impulsant una iniciativa legislativa del Parlament per integrar la plena competència de la Generalitat de Catalunya sobre els cossos nacionals del personal al servei de l’Administració de Justícia.

També, i per tal d’assolir aquest objectiu, el Departament vol que el català sigui un requisit per a l’accés a places de metge forense, gestió processal, gestió processal administrativa i auxili judicial i instarà al Ministeri de Justícia la modificació del Reglament orgànic d’aquests cossos per tal que el certificat de llenguatge jurídic tingui el mateix valor que el nivell D de català.

Així mateix, el Departament impulsarà que el coneixement del català sigui un mèrit per a secretaris i fiscals i sol•licitarà al Consell General del Poder Judicial que estableixi una diferenciació entre els nivells B i C de coneixement de català en el barem de mèrits, per a jutges i magistrats.

Un altre objectiu és impulsar la modificació del Reglament i la Llei del Registre Civil per tal que es pugui utilitzar el català en els assentaments.

Foment del català als jutjats

En l’àmbit de l’Administració de Justícia, el Departament de Justícia millorarà la implantació de la llengua catalana als jutjats i tribunals  per tal que els funcionaris siguin capaços d’atendre oralment i per escrit els usuaris en els dues llengües oficials.

En aquest sentit, s’oferirà al personal de les oficines judicials la formació i l’assessorament necessaris perquè puguin treballar en català de forma habitual, mitjançant nous cursos de català, cursos de reforç, cursos de redacció de documents judicials i sessions de formació en postedició de sentències.

El Departament de Justícia dotarà totes les oficines judicials dels instruments necessaris perquè puguin treballar en català de forma autònoma, disposant de tota la documentació en les dues llengües, traduint al català els principals codis i lleis estatals.

Tot el material d’ús diari dels jutjats també hi serà en català i es promourà que els jutjats treballin en català de forma autònoma, tot garantint que l’ús del català en els documents judicials no endarrereixi la tramitació dels recursos que hagin de resoldre, donant compliment a la Carta Europea de protecció de les llengües regionals i minoritàries.

La Generalitat també impulsarà altres mesures per incrementar l’ús del català perquè sigui llengua habitual al món judicial i, per això, pretén sensibilitzar els jutges i magistrats que han al•legat el coneixement de català com a mèrit o han obtingut una beca del Departament de Justícia perquè utilitzin habitualment aquesta llengua en la seva tasca diària.

D’altra banda, el Departament emprendrà campanyes per informar ciutadans dels seus drets lingüístics davant l’administració de justícia, mitjançant la carta dels drets lingüístics, el lliurament de material d’ús pràctic sobre legislació, organitzant activitats, cursos, congressos i jornades.

Així mateix, es buscarà la sensibilització lingüística dels professionals que intervenen en el món judicial, constituint una comissió per fer el seguiment i participar de les actuacions de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, establint convenis amb la Secretaria de Política Lingüística, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i els col•legis d’advocats per incrementar l’ús del català a les facultats de dret i a les escoles de pràctica jurídica.

També s’establiran convenis amb la Secretaria General de Política Lingüística i el Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya per col•laborar en l’organització d’actuacions de normalització amb els  agents implicats, com ara advocats, procuradors, notaris, registradors, gestors, i impulsarà i executarà, en col•laboració amb els organismes competents, mesures per establir el llenguatge jurídic català.

El pla pilot del català a les oficines judicials

En la última reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Normalització Lingüística de l’àmbit judicial es va decidir que calia reedefinir el Pla pilot que fins aleshores s’ha dut a terme, de forma que aquest quedarà integrat en el nou Pla de Normalització Lingüística per al món judicial i jurídic.

La iniciativa persegueix aplicar mesures que permetin incrementar el nombre d’oficines que treballen en català amb normalitat, sense recórrer de forma sistemàtica al dinamitzador lingüístic per a la traducció de la majoria de les resolucions i, alhora, revisar la quantitat econòmica que es perceben els funcionaris, jutges i secretaris de les oficines que participen en aquest pla.

El nombre total de persones adscrites a aquest Pla Pilot, iniciat fa tres anys, que treballen com a dinamitzadors o coordinadors és de 50 mentre que el nombre d’oficines judicials adscrites a l’esmentat pla és de 124. Inicialment, la xifra va ser de 40.

El Departament de Justícia ha establert uns criteris per a les oficines judicials que ja estan inscrites al Pla, separant les que porten treballant en català més de dos anys i les que porten menys temps.

Així doncs, per a les noves oficines judicials que s’inscriguin al Pla Pilot comptaran amb el dinamitzador lingüístic per a la traducció i postedició de sentències i per a la correcció de documents. El jutge i el secretari judicial hauran de tenir uns coneixements mínims de català equivalents al nivell B i a totes les persones de l’oficina judicial que participin en la recollida i l’elaboració de l’estudi posterior, el Departament els abonarà una gratificació de 600 € semestrals.

En el cas de les oficines judicials que fa més de dos anys que estan inscrites al Pla pilot, el Departament considera que han de treballar en català de forma autònoma. El dinamitzador lingüístic ja no se encarregarà de la traducció de totes les sentències i passarà a fer una feina de suport al jutge o al personal de l’oficina judicial.

Per haver col•laborat en la recollida de dades i en l’elaboració de l’estudi el Departament de Justícia abonarà a les persones de cada òrgan judicial 600 € al finalitzar per semestre mentre que els jutges i els secretaris judicials que portin més de dos anys a Catalunya, deixaran de percebre aquesta gratificació ja que estan directament obligats a garantir els drets lingüístics dels ciutadans.

L’objectiu dels incentius que perceben els participants en el Pla Pilot és reconèixer l’esforç que pot representar per alguns treballar en català. Un cop superats aquests dos anys s’interpreta que ja no han de fer el mateix esforç inicial i, en aquest cas, els funcionaris passaran a percebre el 50% dels incentius.

En aquesta nova fase que ara s’inicia amb el Pla de Normalització Lingüística a l’àmbit jurídic i judicial, el Departament de Justícia vol promoure que els jutjats i tribunals treballin en català de forma autònoma i, que de forma progressiva, el jutge o magistrat comenci a redactar els documents en català o que els assumeixi l’oficina judicial.

Els dinamitzadors lingüístics d’aquestes oficines que fins ara realitzaven la traducció de la documentació, entre d’altres tasques, ara faran feines d’assessorament i dinamització i donaran suport a les noves oficines judicials que vulguin començar a treballar en català.

Actualment les principals actuacions del nou Programa de Normalització lingüística de l’àmbit judicial se centren en el desenvolupament del Pla pilot per tal d’aconseguir que el funcionament en català de les oficines judicials i fiscalies es produeixi de forma autònoma i els titulars dels òrgans judicial redactin directament en català.

6  

Fitxers adjunts

Novetats Nou Pla

Novetats Nou Pla
WAV | 960

Noves actuacions

Noves actuacions
WAV | 1097

Necessitat de reformes legals per fomentar el català

Necessitat de reformes legals per fomentar el català
WAV | 1017

Diagnòstic català als jutjats

Diagnòstic català als jutjats
WAV | 697

Problemes del català als jutjats

Problemes del català als jutjats
WAV | 1120

Immediatesa en les resolucions en català

Immediatesa en les resolucions en català
WAV | 594