Pla de prevenció i atenció als efectes de les onades de calor sobre la salut

query_builder   19 maig 2004 14:00

event_note Nota de premsa

Pla de prevenció i atenció als efectes de les onades de calor sobre la salut

Els departaments de Sanitat i Seguretat Social i de Benestar i Família, en previsió que enguany es pugui repetir un episodi d’altes temperatures - tot i que és improbable -, posaran en marxa un conjunt d’actuacions emmarcades en el Pla de prevenció i atenció als efectes de les onades de calor sobre la salut, que abastarà tot Catalunya i en especial les grans ciutats. El Pla s’iniciarà l’1 de juny i finalitzarà el 30 de setembre.

Tot i que les onades de calor són un fenomen poc freqüent, l’experiència descrita fa necessari tenir a punt un conjunt de dispositius de prevenció, detecció i actuació en cas de temperatures continuadament altes, comptant amb la col•laboració estreta dels dispositius sanitaris i socials, així com de les entitats i els ajuntaments.

Aquest Pla va orientat especialment a la detecció i la prevenció de problemes de salut relacionats amb la calor en persones de més de 70 anys, i s’ha elaborat conjuntament per un grup de treball format per membres del Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Departament de Benestar i Família, l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català de Meteorologia i amb el suport dels ens locals.

El seu desplegament estarà coordinat amb les actuacions que té previstes el ministeri de Sanitat i Consum, a través de la comissió corresponent.

Els principals eixos són els següents:

• Vigilància: orientada a la detecció anticipada d’alertes

o Sistema de vigilància meteorològica

o Sistema de vigilància de la utilització dels serveis d’urgències (PIUC)

• Prevenció: recomanacions preventives adreçades a poblacions i entorns prioritaris

o Gent gran

o Residències socio-sanitàries i geriàtriques

o Centres de Salut

o Centres de Salut Mental

• Atenció: orientació dels dispositius assistencials per donar resposta ràpida en cas d’increment de la demanda d’atenció sanitària i social, incloent el seguiment de poblacions d’alt risc.

• Informació: a través del telèfon de Sanitat Respon ( 902 111 444) i d’altres recursos de l’àmbit dels serveis personals.

En aquest Pla es contempla una gradació d’actuacions que van des del nivell 0 (que es manté durant tot el període en que el Pla està actiu, de juny a setembre), el nivell 1 (pels mesos de juliol i agost, de divulgació de recomanacions preventives), al nivell 2 (nivell màxim que és el que s’activa quan hi ha una previsió a curt termini d’onada de calor).

Antecedents de l’estiu del 2003

- Les temperatures extremes de l’estiu del 2003 van tenir un impacte negatiu sobre la salut de la població, especialment en la gent més vulnerable (dones majors de 75 anys).

- Els estudis disponibles identifiquen un nombre d’entre 700 i 800 morts anticipades a Catalunya entre els mesos de juny i agost del 2003 degudes als efectes de la calor.

- L’excés de mortalitat a Catalunya entre el 3 i el 6 d’agost de 2003 va superar en un 53% els valors enregistrats durant les mateixes setmanes de l’any 2002.

- El nombre d’emergències hospitalàries va augmentar un 7,5% durant el mes d’agost de 2003 respecte al mateix mes de 2002.

- La literatura científica internacional indica que les situacions de calor extrema s’acompanyen, sobretot de manera indirecta, de trastorns de salut que poden ser greus en la població més vulnerable (gent gran i persones amb patologies prèvies greus).

- A més, les condicions d’aïllament social de determinats grups de població vulnerable, especialment en l’àmbit urbà, poden dificultar la prevenció dels efectes negatius sobre la salut i la detecció de necessitats d’atenció urgent.

- A Catalunya les avaluacions inicials a l’estiu del 2003 de l’impacte de la situació meteorològica sobre la salut es van centrar en els cops de calor, un aspecte molt concret i poc indicatiu en situacions semblants (6 casos detectats en aquest període).

- Després de l’estiu es van avaluar de manera més adequada els efectes de la calor, sense que, mentrestant, s’hagués posat en marxa cap actuació específica per prevenir els efectes de la calor.

- Tot i això, a la ciutat de Barcelona, l’Agència de Salut Pública ja havia documentat a mitjans d’agost un increment de la mortalitat atribuïble a les altes temperatures.

3  

Fitxers adjunts

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ ALS EFECTES DE LES ONADES DE CALOR SOBRE LA SALUT

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ ALS EFECTES DE LES ONADES DE CALOR SOBRE LA SALUT
PPT | 277

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ ALS EFECTES DE LES ONADES DE CALOR SOBRE LA SALUT

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ ALS EFECTES DE LES ONADES DE CALOR SOBRE LA SALUT
PPT | 277

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ ALS EFECTES DE LES ONADES DE CALOR SOBRE LA SALUT

PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ ALS EFECTES DE LES ONADES DE CALOR SOBRE LA SALUT
PPT | 277