Casos de sida a Catalunya fins a 31 de desembre de 2003

query_builder   3 juny 2004 13:00

event_note Nota de premsa

Casos de sida a Catalunya fins a 31 de desembre de 2003

Des de l’inici de l’epidèmia, l’octubre de 1981, fins a 31 de desembre de 2003 s’han diagnosticat a Catalunya un total de 14.484 casos de sida residents a Catalunya, segons les dades recollides pel Centre d’Estudis Epidemiològics de la Sida a Catalunya (CEESCAT) del Departament de Salut. D’aquests el 80,7 % són homes i el 19,3 % dones. La Sida a Catalunya afecta sobre tot a població amb edat compresa entre 25 i 39 anys residents en àrees urbanes.

En el total dels casos, la via de transmissió més probable de la infecció ha estat l’ús de drogues per via parenteral en la majoria dels diagnòstics (57,20% dels homes i 59,51 % de les dones). El segon mecanisme de transmissió més freqüent entre els homes és el de relacions homosexuals (23,67 %), i entre les dones les relacions heterosexuals (33,64 %).

En els darrers anys s’han produït variacions en les vies de transmissió. El grup de transmissió heterosexual ha experimentat un augment molt significatiu des de l’inici de l’epidèmia, passant del 4% l’any 1988 al 36,4%  l’any 2002 (el 30,2% dels homes i el 59,7% de les dones). Aquest canvi ha comportat que per primera vegada a l’any 2001 la transmissió per via heterosexual ocupi el primer lloc entre les dones.

La notificació de casos de sida en població immigrant ha augmentat des del 5’5% fins al 15,7% del total de casos l’any 2002. El major número de casos declarats de sida entre els immigrants s’han donat en homes (84,7%). L’edat mitjana dels homes i dones immigrants amb sida és de 37,3 i 35,4 anys respectivament. La via de transmissió més freqüent és la sexual.

Fins a 31 de desembre de 2003 han mort a Catalunya 9.162 malalts de sida. Aquesta malaltia va ser la primera causa de mortalitat entre la població jove de Catalunya entre 1992 i 1996. Després de la introducció dels tractaments antiretrovirals d’alta activitat (al 1997 en tots els centres hospitalaris de Catalunya), les morts per Sida es van reduir fins arribar al nivell semblant al de l’inici de l’epidèmia.

NOUS DIAGNÒSTICS D’INFECCIÓ PER HIV A CATALUNYA

FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2003

A Catalunya, des de la posada en marxa, l’any 2001 del sistema voluntari de declaració de nous diagnòstics d’infecció per HIV, s’han notificat 1.497 nous diagnòstics (el 76,2% homes i el 23,8% dones). La població d’edat més afectada ha estat la compresa entre els 25 i 39 anys.

La via de transmissió més probable ha estat les relacions heterosexuals, 47,0% del total de casos (37,6% en els homes i 76,8% en les dones). Entre els homes les relacions homosexuals han representat el 34,7%. En el 20,1% dels casos (tant en homes com en dones) la causa més probable ha estat per l’ús de drogues per via parenteral.

En el 33,7 % dels casos el malalt complia criteris de sida al moment del primer diagnòstic d’infecció per l’HIV.

El percentatge d’immigrants entre els nous diagnòstics d’infecció a Catalunya és del 23,5%. La via de transmissió de la infecció més freqüent en els immigrants és la sexual.

Les notificacions en el sistema de declaració de noves infeccions, confirmen l’increment percentual de transmissió del virus per relacions heterosexuals (veure figura annexada).

 

3  

Fitxers adjunts

dades sida

dades sida
PDF | 154

dades sida 2

dades sida 2
PDF | 154

dades sida

dades sida
PDF | 71