Justícia signa un conveni amb els municipis catalans per potenciar els treballs en benefici de la comunitat

Aquests treballs són mesures penals alternatives que també afavoreixen la reinsercíó social

query_builder   21 octubre 2004 12:44

event_note Nota de premsa

Justícia signa un conveni amb els municipis catalans per potenciar els treballs en benefici de la comunitat

Aquests treballs són mesures penals alternatives que també afavoreixen la reinsercíó social

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, i els representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques han signat avui un conveni per incentivar els treballs en benefici de la comunitat, que són mesures penals alternatives a la presó per a delinqüents primaris o per persones que han comès delictes menors.

El Departament de Justícia ha signat avui un conveni amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) per  promoure els treballs en benefici de la comunitat com a mesura penal alternativa a la presó per delictes menors.

El conveni l’han signat el conseller de Justícia, Josep M. Vallès, el president de la FMC i alcalde de Sabadell, Manel Bustos, i el secretari general de l’ACMC, Josep Maria Matas.

La signatura del conveni parteix de la necessària col•laboració d’institucions públiques que ofereixin serveis en els àmbits socials, salut, cultura, lleure, capacitació, ocupació o d’altres que siguin necessaris per garantir la finalitat de la reeducació i la reinserció social.

Aquesta col•laboració es considera imprescindible per desplegar les competències que el Departament de Justícia, a través de la seva Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, té assignades en l’execució de penes i mesures penals alternatives imposades pels jutges i tribunals, tant pel que fa als adults com als menors.

El conseller de Justícia ha destacat l’important paper de les mesures penals alternatives com a eina preventiva i educativa per a aquelles persones que han comès un primer delicte o delictes menors i que els hi dóna l’oportunitat de reinserir-se en la societat, evitant l’ingrés a presó.

“Incorporar a aquestes persones al sistema penitenciari, molt sovint estimula els aspectes negatius de la seva personalitat. En canvi, amb mesures penals alternatives es fa un tasca de reinserció social molt més eficaç”, ha indicat Josep M. Vallès. 

Tant el conseller de Justícia com els representants de la FMC i l’ACMC han subratllat el compromís del món local amb la societat i la reinserció amb la signatura d’aquest conveni.

Manel Bustos, en nom de la FMC, s’ha felicitat per la signatura del conveni i ha agraït a la conselleria aquesta iniciativa perquè “representa el compromís de tota la societat per ajudar a reinserir a aquelles persones que han comès un error, ja que la reinserció és un dret de la persona i nosaltres col•laborarem en aquesta tasca des dels ajuntaments”.

Per la seva banda, Josep Maria Matas, en nom de l’ACMC, ha dit que aquest conveni és una mostra més que les entitats municipalistes “estem al servei dels ciutadans i del Govern de Catalunya”.

Els treballs en benefici de la Comunitat com a Mesura Penal Alternativa

Els treballs en benefici de la comunitat són un tipus de Mesura Penal Alternativa a la presó que s’aplica en delictes menors castigats amb penes inferiors a 2 anys de presó.  Entre els treballs comunitaris més aplicats, destaquen l’acompanyament a persones grans, suport en menjadors socials, ajuda a discapacitats, neteja d’espais públics i col•laboració en centres cívics, casals o activitats esportives o de lleure. 

L’execució de mesures penals alternatives han registrat durant el primer semestre d’aquest any, un increment d’un 42% respecte al mateix període de l’any passat. En aquest sentit, durant els primers sis mesos del 2004, s’han executat 1.068 mesures penals alternatives mentre que l’any anterior la xifra va ser de 760. A més, el total de mesures penals alternatives executades el 2003 va ser de 1.038.

Pel que fa als treballs en benefici de la comunitat, han passat de 115 durant el primer semestre del 2003 a 239 en el mateix període d’enguany.

Altres mesures penals alternatives són la  obligació per substitució o suspensió de la pena privativa de llibertat (com ara l’assistència a cursos per reconduir certes conductes delictives), mesures privatives de llibertat que no impliquin ingrés a presó (com la permanència en centres terapèutics) o les mesures de seguretat no privatives de llibertat (com sotmetre’s a un tractament deambulatori per corregir conductes que han incidit en la comissió d’un delicte).

El conveni amb les entitats locals

El conveni signat avui reconeix el paper de la FMC i l’ACMC com a estructures de defensa i foment de l’autonomia local i d’implicació en els problemes socials de la col•lectivitat .

A l’hora d’establir aquest conveni, totes les parts implicades han tingut en compte les regles mínimes de les Nacions Unides i altres directrius internacionals sobre la necessària participació de la comunitat, a nivell local, en el tractament de menors sotmesos a mesures judicials i l’assistència post-penitenciària de persones condemnades o en llibertat condicional, com a forma de fomentar la participació de la societat en la política penal.

Tant la FMC com l’ACMC, segons el conveni signat avui, reconeixen i assumeixen aquestes directrius d’actuació i s’uneixen a la voluntat de coordinació amb el Departament de Justícia en aquesta matèria.

En virtut d’aquest acord a tres bandes, la finalitat és fomentar l’execució de programes de treballs en benefici de la comunitat entre els membres adherits a la FMC i a l’ACMC, als qui la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil oferirà assessorament, informació i formació en aquesta matèria que és competència del Departament de Justícia.

Aquest assessorament també es farà de forma individual amb tots els membres de les dues institucions d’àmbit local que ho demanin.

El conveni també estableix que el Departament de Justícia col•laborarà tècnicament i econòmica amb els membres de la FMC i l’ACMC que vulguin adherir-se a les directrius de l’acord, col•laboració que es concretarà d’acord amb la gestió de l’execució de les mesures i resolucions judicials dictades per les jurisdiccions penal o de menors, així com la col•laboració en programes d’atenció a les víctimes de cada municipi o comarca, i amb els processos de reinserció que se’n derivin.

Per la seva banda, les entitats locals facilitaran als col•lectius de persones sotmeses a mesures o resolucions judicials dictades pels jutges l’accés als serveis socials municipals, com també als serveis de formació, inserció laboral, salut, cultura, lleure o d’altres que siguin necessaris, a proposta dels tècnics assignats per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, que col•laboraran activament amb els serveis municipals corresponents.

Aquests tècnics pertanyen als equips de medi obert, que intervenen amb menors sotmesos a mesures dictades pels jutges; als equips de mediació de la jurisdicció de menors i de Mediació Penal; als equips de Delegats d’Execució de Mesures i/o professionals de les Comissions Territorials d’Assistència Social Penitenciària, que intervenen amb adults sotmesos a Mesures Penals Alternatives a la presó, i professionals d’aquestes comissions que intervenen amb adults, les seves famílies i en coordinació amb la comunitat.

El Departament de Justícia finançarà aquesta col•laboració amb les entitats locals amb 180.303 euros i, a més, es crearà una comissió mixta de seguiment dels programes integrada per representants de les tres institucions que han signat el conveni, que tindrà una durada inicial fins el desembre de 2004 i que es podrà prorrogar per períodes anuals.

1  

Imatges

Acte de signatura entre el conseller de Justícia, el president de la FMC, Manel Bustos (a l'esquerra), i el secretari general de l'ACMC, Josep M.Matas (a la dreta)

Acte de signatura entre el conseller de Justícia, el president de la FMC, Manel Bustos (a l'esquerra), i el secretari general de l'ACMC, Josep M.Matas (a la dreta) 598

2  

Fitxers adjunts

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, destaca el paper dels ajuntaments en aquesta matèria

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, destaca el paper dels ajuntaments en aquesta matèria
WAV | 687

El conseller de Justícia valora el paper de les mesures penals alternatives a la presó

El conseller de Justícia valora el paper de les mesures penals alternatives a la presó
WAV | 1210