Informe de la Indústria a Catalunya durant el 2003

La millora de la confiança empresarial i l'impuls del sector exterior, principals característiques

query_builder   22 juny 2004 17:32

event_note Nota de premsa

Informe de la Indústria a Catalunya durant el 2003

La millora de la confiança empresarial i l'impuls del sector exterior, principals característiques

El comportament industrial català de l’any 2003 s’ha caracteritzat per l’augment de la confiança empresarial, de la inversió industrial i el protagonisme de les inversions industrials a l’estranger. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya 2003, que ha presentat la Secretària d’Indústria i Energia, M. Teresa Costa. Costa ha afirmat que "els resultats d’aquest informe fan pensar en l’inici d’una reactivació de la indústria catalana, que s’haurà de confirmar amb les dades corresponents al 2004".

LA MILLORA DE LA CONFIANÇA EMPRESARIAL I L’IMPULS DEL SECTOR EXTERIOR, PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LA INDÚSTRIA CATALANA EL 2003

Material de transport, construcció, alimentació i química fina, sectors protagonistes del creixement industrial durant el 2003

El comportament industrial català de l’any 2003 s’ha caracteritzat per l’augment de la confiança empresarial, de la inversió industrial i el protagonisme de les inversions industrials a l’estranger. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya 2003, que aquest matí ha presentat la Secretària d’Indústria i Energia, M. Teresa Costa. Costa ha afirmat que "els resultats d’aquest informe fan pensar en l’inici d’una reactivació de la indústria catalana, que s’haurà de confirmar amb les dades corresponents al 2004".

Des del punt de vista sectorial, cal destacar el bon comportament de les activitats lligades a la construcció, alguns segments del material de transport —com ara el ferroviari i l’aerospacial— i la indústria auxiliar de l’automòbil. També presenten bons resultats els sectors de l’alimentació i les begudes, els laboratoris farmacèutics, i la química fina.

Augment de les inversions industrials catalanes a l’estranger

Segons la Secretària "l’economia catalana s’ha consolidat durant el 2003 com a emissora neta d’inversions industrials a l’estranger". En aquest sentit, el creixement de d’aquesta variable durant el 2003 ha estat superior al 70%, cosa que ha permès que el 16,4% del total d’inversions industrials de tot l’Estat a l’estranger siguin catalanes.

D’acord amb la moderada millora de l’activitat econòmica al llarg de 2003, les exportacions de mercaderies també han augmentat durant aquest exercici. L’increment ha estat del 4%, una dada "significativa" segons Costa "si es compara amb la reducció del 0,3% en el decurs del 2002".

Millora de la confiança dels empresaris

Segons l’Informe, un dels principals signes de reactivació de la indústria és l’augment de la confiança empresarial. En aquest sentit, les mitjanes trimestrals de l’Indicador del Clima Industrial (ICI), que mesura la confiança empresarial, han augmentat al llarg de 2003. En destaca el quart trimestre, on l’indicador s’ha situat 5,5 punts per sobre del nivell assolit durant el mateix període del 2002.

Al mateix temps, la inversió industrial, segons l’Enquesta d’Inversió Industrial, ha augmentat un 0,8% durant el passat exercici. Aquesta dada, segons la Secretària, "tot i no ser molt elevada, és important, ja que mostra un canvi de signe respecte a anys anteriors".

El PIB industrial català ha augmentat d’una manera ininterrompuda a Catalunya des de 1994. Si bé el resultat del 2003 és el més modest des de l’any 1994, ha augmentat en un 0,5%, sis dècimes per sobre al corresponent a la zona Euro (-0,1%).

Tot i els signes de reactivació que mostra el comportament industrial del 2003, la Secretària ha destacat la necessitat de continuar fent esforços per millorar tant la producció com l’ocupació industrial.

L’Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya, que realitza el Departament de Treball i Indústria, analitza el comportament anual de vint-i-sis sectors industrials diferents. També estudia l’evolució de la indústria durant un any, a partir de diferents variables com el PIB industrial, la Inversió Industrial i l’ocupació, entre d’altres.

1  

Imatges

Foto de la roda de premsa

Foto de la roda de premsa 528

1  

Fitxers adjunts

Informe Indústria 2003

Informe Indústria 2003
DOC | 1165

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined