El Departament de Justícia prepara el Pla Director d'Equipaments penitenciaris (2004-2010)

Es construiran sis nous centres penitenciaris i es crearan 6.500 noves places penitenciàries

query_builder   4 maig 2004 14:30

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia prepara el Pla Director d'Equipaments penitenciaris (2004-2010)

Es construiran sis nous centres penitenciaris i es crearan 6.500 noves places penitenciàries

el Departament de Justícia de la Generalitat té previst crear 6.500 noves places penitenciàries entre els anys 2004 i 1010. L’any 2010 Catalunya disposarà de 10.500 places que permetran fer front a les previsions de creixement de la població penitenciària que se situa entorn de les 11.000. L’ocupació màxima prevista per a cada cel·la serà, com a molt, de dos intern per cel·la.

Aquest Pla també contempla la construcció de sis nous centres penitenciaris abans del 2010:

- Un centre penitenciari de règim ordinari i tancat  ubicat a la Catalunya Central, concretament a la comarca del Bages.

- Una altre presó més, també de règim ordinari i tancat, a les comarques de Barcelona, encara per concretar.

-  Un nou Centre a les comarques de Tarragona, que substituirà l’actual presó.

- Un establiment penitenciari a les comarques de Girona, que substituirà els centres de Figueres i Girona.

-  Un centre de preventius, pendent encara d’ubicació.

-  Un nou Centre de Dones, també per determinar la localització.

A més de la construcció d’aquestes sis noves presons es remodelarà el   Centre Penitenciari Ponent i el Centre Penitenciari Quatre Camins, on s’està construint un nou Departament de Règim Tancat i es clausurarà el mòdul residencial prefabricat de la presó de  Brians (MR5).

En aquest mateix període també està previst el tancament de sis centres penitenciaris: Homes de Barcelona (Model), Dones de Barcelona (Wad-Ras), Joves de Barcelona (Trinitat), Tarragona, Girona i Figueres,  ja que es tracta de centres obsolets i inadequats per als requeriments que planteja un sistema penitenciari modern.

Es construiran centres de règim obert en part dels terrenys que quedin lliures després del tancament de la Model, de la Trinitat i de Wad-Ras.

    

El nou model de política penitenciària que proposa el Departament de Justícia va orientat a potenciar la rehabilitació i la reinserció social dels interns, enfront d’altres opcions que prioritzen les actuacions de control. Això ha obligat a definir diferents tipologies de centres penitenciaris en funció de la classificació penal i penitenciària dels interns i combinar-la amb les característiques del territori on s’han d’ubicar, establint tres tipus d’establiments:

- Centres per a preventius i trànsits ubicats en zones urbanes i/o periurbanes.

-  Centres Oberts ubicats en nuclis urbans.

- Centres de compliment de penes ubicats fora de nuclis   urbans, i amb facilitat d’accés i bones comunicacions, especialment amb transport públic, però amb un referent urbà proper que asseguri una bona oferta de serveis.

Pel que fa a la capacitat d’interns que poden allotjar aquest Pla d’Equipaments Penitenciaris distingeix les categories següents:

- Equipaments per a preventius: màxim de 600-750 places.

- Centres oberts: màxim de 250-350 places

- Centres de compliment: màxim de 500-750 places

- Centres per a col•lectius específics (joves i dones): màxim de 300-450 places.

Les capacitats superiors defensades per l’anterior govern de la Generalitat, seguint l’exemple de la resta de l’Estat espanyol dels últims anys, impedeixen una gestió orientada a la rehabilitació i reinserció  i responen a models basats en una pretesa economia d’escales i en el control. D’altra banda, la capacitat màxima dels centres penitenciaris que s’estan construint actualment en la resta de països europeus veïns és de 600 places.

Les característiques bàsiques d’aquestes infrastructures penitenciàries (dimensions, capacitat i tipologia constructiva) s’han dissenyat amb la intenció d’ajustar-se a les exigències de la nova política de rehabilitació i de gestió dels centres, i no a la inversa com passa a l’actualitat, en que són les limitacions de les infrastructures les que condicionen l’actuació penitenciària.

L’incompliment dels compromisos del Govern anterior en la matèria ha provocat la manca de capacitat dels centres i l’obsolescència de gran part de les instal•lacions actuals. Això provoca una situació insostenible, que impedeix assegurar  l’adequada prestació de la funció penitenciària, la seguretat dels treballadors i dels interns, i la resposta a les necessitats previsibles.

2  

Fitxers adjunts

El conseller explica el nou Pla Directori d'Equipaments Penitenciaris

El conseller explica el nou Pla Directori d'Equipaments Penitenciaris
WAV | 2331

El conseller explica el Decret de Compensacions pels municipis que acolliran centres penitenciaris

El conseller explica el Decret de Compensacions pels municipis que acolliran centres penitenciaris
WAV | 2499