Carles Solà exposa al Parlament les línies d'actuació del DURSI en l'actual legislatura

query_builder   5 febrer 2004 17:00

event_note Nota de premsa

Carles Solà exposa al Parlament les línies d'actuació del DURSI en l'actual legislatura

El conseller del DURSI, Carles Solà, ha comparegut aquest matí davant la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya per presentar les principals línies d’actuació del Departament en l’actual legislatura. Després de reconèixer la tasca positiva efectuada per l’anterior conseller, Andreu Mas-Colell, Solà ha dividit la seva exposició en tres apartats: universitats, recerca i societat de la informació, i ha destacat la seva voluntat d’aplicar polítiques integradores de les tres àrees. El conseller ha fet la seva presentació utilitzant programari lliure (OpenOffice).

Universitats

-Creació d’un clima de complicitat i col·laboració amb les diferents universitats.

-Desenvolupament normatiu de la Llei d’Universitats de Catalunya, que estableix un increment del finançament universitari del 30% (250M d’euros suplementaris) entre el 2003 i el 2010, i del Pla Serra i Húnter de professorat contractat, amb 1.200 nous contractes durant els propers 12 anys.

-Adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior com a gran repte immediat de les universitats catalanes. Possibilitat d¡afavorir un model català mitjançant títols propis si la normativa espanyola s’allunya de l’europea pel que fa a l’estructura dels estudis (nivells de grau i postgrau).

-Reforçament del Pla d’Inversions Universitàries.

-Implantació de mesures d’estímul al professorat i reconeixement de la seva tasca docent.

-Treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament i les universitats per garantir una transició batxillerat-universitat fiable i senzilla un cop desapareguin les PAU (prova única).

-Reclamació del final de la discriminació de Catalunya en matèria de beques universitàries per part del Govern espanyol i traspàs definitiu d’aquestes a la Generalitat (en compliment d’una sentència del Tribunal Constitucional).

-Estudi de fórmules per vincular l’AQU-Catalunya al Parlament.

-Impuls de la llengua catalana a la universitat i de la relació amb les universitats de la xarxa IJLV.

-Destinació del 0,7% del pressupost del DURSI a projectes universitaris de solidaritat i cooperació internacional, com ara beques per a estudiants del Tercer Món.

Recerca

-Reclamació d’una major presència del CSIC a Catalunya, amb centres d’àmbit estatal de gestió participada per la Generalitat.

-Potenciació de la col·laboració entre universitats, centres de recerca i món empresarial (en col·laboració amb el CIDEM).

-Increment dels recursos destinats a la recerca, amb especial estímul al sector privat, fins a assolir una inversió global equivalent al 2% del PIB l’any 2007 (creixement del 15,5%).

-Elaboració del IV Pla de Recerca 2005-08 per part de la CIRIT.

-Impuls a la difusió científica per ajudar a conscienciar la ciutadania de la importància de la ciència per al progrés del país.

-Creació d’una Oficina que assessori el Parlament en temes de Ciència i Tecnologia, com les que hi ha a molts llocs d’Europa.

-No destinació de recursos a la investigació de caràcter militar.

Societat de la Informació

-Foment de l’aplicació i l’ús del programari lliure.

-Suport al projecte d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

-Oferir informació als ciutadans sobre els virus informàtics.

-Impuls a l’Anella Científica i la supercomputació.

-Desplegament de la banda ampla a tot el país utilitzant totes les tecnologies disponibles.

-Suport a la creació de continguts digitals (DVDs, continguts per a la TDT...).

-Incorporació de la llengua catalana en el programari i el maquinari.

-Evitar la fractura digital a nivell social, territorial i lingüístic.

-Suport al domini ".ct".

-Creació d’un Consell Català de la Societat del Coneixement depenent del Parlament com a espai de reflexió i seguiment del Pla Estratègic de la Societat del Coneixement de Catalunya.

2  

Fitxers adjunts

Presentació compareixença

Presentació compareixença
PDF | 326

Compareixença conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Compareixença conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
PDF | 224