Benestar i Família impulsa un Pla de Xoc 2004-2007 per a la Protecció de la Infància i l'Adolescència

query_builder   22 setembre 2004 19:50

event_note Nota de premsa

Benestar i Família impulsa un Pla de Xoc 2004-2007 per a la Protecció de la Infància i l'Adolescència

-La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència augmenta un 28% el pressupost i el mes que ve incorpora 48 nous educadors als Equips d’Atenció a la Infancia i Adolescència (EAIA)- Les ajudes a famílies acollidores de menors tutelats creixeran un 24% i arribaran a 240 euros des d’aquest mes
La direcció general d’atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), del Departament de Benestar i Família, impulsarà des d’ara i fins el 2007 un Pla de Xoc de Mesures de Protecció a la Infància i l’Adolescència, que implicarà un notable increment de recursos, que en la Llei de Pressupostos del 2004 ja s’ha vist reflectit en un augment del 28% respecte al 2003 (i s’ha passat de 67,8 milions d’euros a 87,2).

Aquest increment pressupostari permetrà fer front a una situació de dèficit acumulada els darrers exercicis i poder rellançar nous programes i actuacions adreçades prioritàriament als infants i adolescents que es troben en situació d’alt risc social, però també al conjunt de la infància catalana. El Pla de Xoc preveu polítiques de prevenció conjuntes amb els ens locals -a través de la dotació de més recursos personals i de la millora dels ajuts destinats a subvencions-; el foment dels acolliments d’infants tutelats en famílies i la creació de noves places i centres de protecció.

La DGAIA, que actualment té la tutela de 6.150 infants i adolescents -un 69,8%% dels quals atesos en famílies i un 30,2% en centres-, ha viscut els darrers anys moviments oscil·lants entre els Departaments de Justícia i el de Benestar, marcats per la falta d’inversió. Per això les polítiques de protecció de la infància i l’adolescència requereixen una aposta enèrgica a la qual vol donar resposta aquest pla de xoc, que té com a objectiu afavorir el dret del menor a viure una infància digna i a gaudir d’un entorn familiar estable i respectuós.

Aquesta nova etapa de la DGAIA en el marc del Departament de Benestar i Família estarà plenament vinculada i coordinada amb les actuacions de la resta de la xarxa de serveis socials i amb la dels altres departaments que tenen com àmbit d’actuació la infància (Salut, Educació, Treball) i la resta d’administracions locals, competents en matèria de serveis socials d’atenció primària.

L’increment de la partida destinada a la DGAIA anirà acompanyat d’una reestructuració de l’organització administrativa i d’una reorientació de la despesa, dedicant més recursos als centres de protecció i molt especialment, treballant per la prevenció en el propi medi i en l’entorn familiar. Per això es reforçaran amb més efectius els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i s’afavoriran i incentivaran els acolliments familiars a través de l’Institut Català de l’Acolliment a l’Adopció (ICAA).

MESURES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES L’actuació prioritària en matèria d’infància i adolescència del Departament de Benestar i Família ja s’ha començat a materialitzar en la Llei de Pressupostos d’aquest any amb mesures com les següents:

 Reforçament dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). Increment d’un 24% dels ajuts assistencials a les famílies amb menors tutelats. Promoció de l’acolliment mitjançant famílies col·laboradores. Creació de places en centres de protecció i construcció de nous centres. Programa d’inversions per a la millora i manteniment de centre propis. Modificació de la llei 37/1991 de protecció de menors desemparats i de l’adopció. Creació d’una nova xarxa integrada de centres d’acollida a Barcelona. Creació de l’Àrea de Suport al Jove.

Per dur endavant aquests projectes, la DGAIA es dotarà d’un nou model organitzatiu i estructural que permeti una gestió més àgil, més eficaç i oberta al territori i a les entitats cíviques i socials.

La reestructuració s’ha de realitzar sota els objectius de la territorialització i la descentralització de l’actual estructura mitjançant la creació dels serveis territorials de Barcelona ciutat i Barcelona comarques. En aquest sentit, la DGAIA està elaborant un nou mapa de recursos que resulta imprescindible planificar per aquest període 2004-2007 les actuacions en matèria de prevenció i de posada en marxa de nous recursos, sota l’anàlisi prèvia de les necessitats reals del territori

2  

Fitxers adjunts

Pla de xoc per a la protecció a la Infància i l'Adolescència (documento complert)

Pla de xoc per a la protecció a la Infància i l'Adolescència (documento complert)
DOC | 81

Dades bàsiques de la DGAIA

Dades bàsiques de la DGAIA
DOC | 337