La Generalitat presenta les bases de la Política Logística de futur

query_builder   18 juny 2003 14:27

event_note Nota de premsa

La Generalitat presenta les bases de la Política Logística de futur

- El Govern aposta per un model català de logística que garanteixi i harmonitzi els criteris d’actuació basats en la planificació, la formació, la gestió i la promoció

- Aquesta nova política neix amb l’objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i la competitivitat del sector de la logística per fer de Catalunya la plataforma logística més important del Sud d’Europa

- Felip Puig anuncia el Pla Director de la Logística per tal de dotar de capacitat i qualitat a les infraestructures logístiques per permetre el creixement continuat de l’economia catalana

En els darrers anys el sector de la logística ha esdevingut un dels més importants i cabdals pel desenvolupament de les economies d’arreu del món. Una economia dinàmica i oberta al món, una indústria innovadora i potent, una situació geogràfica estratègica, i unes infraestructures modernes i coordinades que garanteixin la mobilitat en tot el territori, són alguns dels elements que defineixen les àrees líders en logística. Catalunya, amb una població de 6,3 milions d’habitants; una economia amb un creixement anual mitjà del 3,3%; una indústria que representa el 26% del sector industrial de tot l’Estat; un sector exterior orientat cap a l’exportació; una ubicació estratègica entre l’Europa meridional i la regió Mediterrània que acull prop de 3.000 empreses estrangeres; una inversió estrangera elevada que prové en un 94% de la Unió Europea; un sistema aeroportuari connectat amb la xarxa ferroviària i terrestre, i amb una futura línia d’alta velocitat que enllaçarà el nostre sistema de transport amb l’europeu, reuneix tots els requisits per convertir-se en la plataforma logística de referència al Sud d’Europa.

És en aquest sentit, que el Govern de la Generalitat pren la iniciativa i presenta una nova política logística que promocionarà i harmonitzarà el desenvolupament de les infraestructures d’acord amb les necessitats dels serveis logístics. Aquesta iniciativa, pionera a tot Europa, pretén fer de Catalunya una àrea en xarxa, hiperconnectada i hipercomunicada en tots els àmbits, que esdevingui la plataforma regional més important del Sud d’Europa. Així ho ha anunciat avui, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques i Portaveu del Govern, Felip Puig, durant la conferència que sota el títol “Catalunya: Plataforma logística del Sud d’Europa” ha pronunciat davant els representants del sector de la logística d’arreu reunits a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. En aquesta jornada també hi ha participat el secretari de Mobilitat i president de CIMALSA, Antoni Lluch, i el professor d’IESE, Pedro Nueno que ha pronunciat la conferència “La importància de la logística en el sistema empresarial modern”.

En la seva conferència el conseller Puig ha destacat que la Política Logística de futur del Govern de la Generalitat neix amb el principal objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i la competitivitat del sector de la logística. En aquest sentit, els eixos bàsics de la política de logística de la Generalitat són la planificació, la formació, la gestió i la promoció.

- Planificació

El Govern de la Generalitat està elaborant el Pla Director de la Logística, que abans d’aprovar-se es sotmetrà a consulta amb els principals actors del sector de la logítica.

Aquest Pla aborda la planificació del Sistema Logístic Català i pretén dotar l’administració catalana d’un instrument per al desenvolupament de la logística amb la finalitat de configurar Catalunya com una Plataforma Logística en Xarxa. Així, els objectius bàsics del Pla Director de la Logística són:

- Concebre un sistema logístic que doni resposta global a les necessitats i requeriments de l’economia catalana, dotant-se de la capacitat i qualitat necessàries per millorar la competitivitat de l’economia catalana.

-  Dotar de la suficient capacitat i qualitat a les infraestructures logístiques per permetre el creixement continuat de les activitats de producció i consum dins de Catalunya de forma coherent i sostenible.

El Pla pretén ser una eina de planificació de les infraestructures que respongui als criteris del Pla Territorial General de Catalunya i que, coordinada amb els Plans Territorials Parcials, lligui amb les directrius bàsiques dels nous Plans Sectorials (plans de carreteres, ferrocarril, ports, aeroports, etc.).

El Pla contemplarà de manera integrada el funcionament del Sistema Logístic Català, i pretén donar resposta a les possibilitats de millora que s’hi presenten, entre d’altres, pel que fa a:

- El posicionament global del Sistema Logístic Català, a l’Estat, Europa i el món

- La concentració de tràfics de pas per la Regió Metropolitana de Barcelona

- L’accessibilitat terrestre als ports principals (Barcelona i Tarragona)

- La disponibilitat de sòl per a les infraestructures logístiques de suport al voltant d’aquests ports

-  La concentració del hinterland dels ports i aeroports catalans entorn de la Regió metropolitana de Barcelona

- La congestió de les terminals ferroviàries intermodals a Barcelona

- La obertura a nous espais d’ubicació a l’interior de Catalunya

- La congestió del complex ferroviari Portbou/Cervera

- El model de gestió del ferrocarril que limita la competitivitat del transport ferroviari

- A nivell nacional, el sistema de Distribució Urbana de Mercaderies

En definitiva, el Pla Director de la Logística concep Catalunya com una Plataforma Logística en Xarxa i, tenint en compte els conceptes de territori i competitivitat, identifica els objectius del Pla en base a criteris estratègics, territorials, funcionals i instrumentals.

Formació

La Generalitat de Catalunya aposta de manera decidida per liderar el sector de la logística, i per tal d’aconseguir aquesta fita, el Govern considera prioritari establir una base formativa sòlida del sector de la Logística. En aquest sentit, la Generalitat ha impulsat els primers estudis en aquesta matèria, i el curs vinent la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya impartiran el primer Graduat Superior en Enginyeria Logística. A aquesta iniciativa cal sumar-hi la tasca que venen desenvolupant institucions com l’Institut Logístic Iberoamericà (ILI), el Céni o el CETMO.

- Gestió

Pel Govern de la Generalitat tant important és la planificació com el seguiment d’aquestes accions. Així, el conseller Puig ha insistit en la idea que “el Govern català no vol ser un interventor sinó un dinamitzador i garantitzador d’aquesta política logística que doni seguretat i confiança al sector”.

Amb aquest objectiu, cal destacar la iniciativa que el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, va llençar el passat 4 de juny amb la constitució de l’Observatori de la Logística, en col·laboració amb l’empresa pública CIMALSA, ESADE i l’Institut Cerdà.

Aquest Observatori neix amb la finalitat d’establir un marca de referència estable al llarg del temps, basat en paràmetres reals i d’objectivitat, que permeti definir les necessitats logístiques de les empreses i aportar informació clau que doni resposta a aquestes demandes. En definitiva, es pretén que l’Observatori esdevingui una eina eficient per a la planificació i gestió del Sistema Logístic Català i per donar suport al teixit econòmic i empresarial.

- Promoció

Tot i el caràcter no interventor d’aquesta política, el Govern català vol oferir garanties al sector que donin la confiança i la seguretat que requereixen els inversors, tan nacionals com estrangers, que els facin decidir-se a apostar per Catalunya com la principal plataforma logística d’Europa i el Mediterrani. En definitiva, tal com ha assenyalat el conseller Puig, es tracta de “garantir espais i entorns adequats a les necessitats requerides”.

En aquest sentit, i amb aquesta voluntat, des de la Generalitat es durà a terme, per una banda, la promoció directa a través de marques logístiques com Cimalsa, Ports de la Generalitat de Catalunya o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El conseller Puig ha assenyalat que “aquestes són unes marques i unes empreses, que amb una bona gestió, estan aconseguint aportar uns grans valors de presència territorial de la nostra xarxa logística autofinançant les seves inversions sense transferències públiques, i per tant, sense cost per als ciutadans, però amb molts beneficis per al territori”.

Per altra banda, el Govern també aposta per la promoció de la logística global a Catalunya, i és en aquest àmbit, que la Generalitat ha promogut la creació, amb els agents del sector, d’elements de dinamització de la logística al territori com el Girona Centre Logístic, i properament, el Tarragona Centre Logístic, ambdues iniciatives inspirades per l’èxit del Barcelona Centre Logístic. També dins aquesta voluntat de promoció global cal emmarcar la creació de la marca Catalonia Airports per promoure a nivell internacional l’activitat dels aeroports catalans.

Amb aquesta voluntat de promoure la riquesa logística de tot el territori català avui el Govern català presenta la marca  “Catalonia: Logistic Area Southern Europe” que identifiqui Catalunya amb un marc logístic de referència arreu del món.

1  

Fitxers adjunts

Conferència HC Puig

Conferència HC Puig
DOC | 48