La Generalitat posa avui en servei el tram desdoblat entre Sallent i Balsareny de l'Eix del Llobregat

query_builder   24 octubre 2003 12:22

event_note Nota de premsa

La Generalitat posa avui en servei el tram desdoblat entre Sallent i Balsareny de l'Eix del Llobregat

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques posarà en servei avui, a partir de les 3 de la tarda, les obres de desdoblament de l’Eix del Llobregat (C-16) entre els municipis de Sallent i Balsareny, a la comarca del Bages. Aquest nou tram desdoblat ha suposat una inversió de 72 MEUR per part de la Generalitat.

L’Eix del Llobregat forma part de l’itinerari Barcelona –Tolosa de Llenguadoc-París, integrat a la Xarxa de Carreteres d’interès comunitari segons l’acord  de Ginebra de 1985. Al mateix temps, aquest Eix constitueix una de les vies principals, a nivell d’europeu, que permet la comunicació de les costes mediterrània i atlàntica. 

La C-16, a nivell comarcal, permet una comunicació òptima de les comarques del Berguedà i del Bages i serveix de suport bàsic a la circulació entre els centres comarcals  i els moviments locals. Es per això que aquesta via esdevé el mitjà principal de reequilibrament territorial i socioeconòmic de la zona sempre seguint criteris de sostenibilitat i integració en l’entorn. 

El desdoblament de l’Eix del Llobregat optimitzarà la seva funcionalitat amb un augment de la seva  capacitat i una  millora del seu nivell de servei. Així, es possibilita que aquesta via pugui absorbir el trànsit induït per altres infraestructures  principals com són l’Eix Transversal, l’Eix del Segre i l’Eix Vic –Olot.

L’Eix del Llobregat està desdoblat des del seu inici, mitjançant els túnels de Vallvidrera, després per l’autopista de Terrassa – Manresa, i en un altre tram lliure de peatge, fins a Sallent.

Per tal de completar el seu desdoblament i millorar la seva capacitat des d’aquest departament s’estan impulsat diferents actuacions segons els trams:

· Sallent – Puig-reig: Actualment en fase d’execució de les obres que es preveu que s’acabin el febrer de 2004. Avui es posa en servei el tram comprès entre Sallent i Balsareny.

· Puig-reig – Berga: Les obres ja estan adjudicades i s’iniciaran el primer trimestre de 2003.

·        Berga –Túnel del Cadí: Es troba en fase de redacció de l’estudi previ.

Descripció de les obres

Les obres de desdoblament de  l’Eix del Llobregat entre Sallent i el Berguedà sud (terme municipal de Puig-reig), que actualment estan en execució, tenen una longitud total de 13,4 quilòmetres, dels quals s’obren al trànsit els 5,3 quilòmetres situats més al sud, entre Sallent i Balsareny.

El tram que s’obre avui al trànsit està format per tres parts diferents: Una primera part té 1,2 Km de longitud, es situa a l’inici de les obres i correspon a l’antiga variant de Sallent, en la que s’aprofita del traçat existent. La segona part, situada a continuació, té una longitud de 3,8 Km i s’ha construït amb un  traçat nou. Finalment, la tercera part té una longitud de 0,3 Km i es situa a l’inici de la variant de Balsareny.

La solució de desdoblament es planteja com un aprofitament del traçat actual de la C-16, desdoblant-la en una calçada sensiblement paral·lela a l’existent. Aquest és el cas de les parts extremes de l’obra (d’1,2 i de 0,3 Km respectivament) esmentades anteriorment. En altres zones, no és possible aprofitar la carretera existent degut a la dificultat de pas i a les característiques de la carretera actual. Per aquest motiu, s’han construït trams de nou traçat, com és el cas de la part central de 3,8 Km, que s’obre avui al trànsit.

Les obres han inclòs la construcció de dos enllaços a diferent nivell:

- L’enllaç de Sallent nord: format per una rotonda a diferent nivell, aixecada sobre el tronc de la carretera, amb un radi exterior de 34 m. A partir de la rotonda, s’ha construït un vial de connexió amb el nucli urbà de Sallent. A l’acabament d’aquest vial, dins de la zona urbana, s’estan estudiant, conjuntament amb l’Ajuntament, els diferents acabats i elements de connexió, amb la finalitat que la ciutat tingui un nivell de servei d’acord amb les seves necessitats. Les actuacions complementàries corresponents es faran simultàniament amb les de la 2a fase que actualment està en execució.

- L’enllaç de Balsareny sud està format també per una altra rotonda a diferent nivell, aixecada sobre el tronc de la carretera, amb un radi exterior de 36 metres. L’enllaç de Balsareny està situat abans del creuament del riu Llobregat, i conjuntament amb el viaducte corresponent al tronc, s’ha construït un vial bidireccional d’accés a Balsareny, que implica la construcció d’un altre viaducte sobre el Llobregat sensiblement paral·lel al viaducte del tronc.

Les principals estructures construïdes són:

· Dos viaductes bessons (un per cada sentit de l’autovia): Serveixen per creuar el riu Llobregat, al terme municipal de Sallent, a uns 1,5 Km de l’inici de l’obra. Aquests viaductes tenen una longitud de 237 m i estan formats per 7 trams.

· Dos viaductes bessons per creuar el camí vell de Balsareny: Estan situats a uns 3,1 Km de l’inici de l’obra i tenen una longitud de 72 m amb dos trams.

· Dos viaductes bessons per creuar el riu Llobregat: situats a continuació de l’enllaç de Balsareny sud, a uns 4,8 Km de l’inici de l’obra. Aquests viaductes tenen una longitud de 238 m i estan formats per 7 trams.

· Un viaducte per creuar el Llobregat del vial que va des de l’enllaç de Balsareny sud fins a aquesta població: Aquest vial té una longitud de 182 m i està format per 6 trams.

Les característiques tècniques del traçat entre Sallent i Balsareny són les següents:

Longitud (m)                                   5.300

Velocitat de projecte (Km/h)           80

Radi mínim (m)                                400

Pendent màxim                                4,3 %

La carretera està formada per dues calçades de 7 m cadascuna (2 carrils per sentit de circulació de 3,5 m), vorals de 2,5 m i una mitjana de 0,6 m.

 

1  

Imatges

Mapa C-16 Balsareny-Sallent

Mapa C-16 Balsareny-Sallent 527

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined