La Generalitat licita les obres de la 2a fase de remodelació de la Gran Via de les Corts Catalanes entre la plaça de les Glòries i el carrer Extremadura

query_builder   28 febrer 2003 18:29

event_note Nota de premsa

La Generalitat licita les obres de la 2a fase de remodelació de la Gran Via de les Corts Catalanes entre la plaça de les Glòries i el carrer Extremadura

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha licitat les obres de la 2a fase del projecte de remodelació de la Gran Via de les Corts Catalanes entre la plaça de les Glòries i el carrer Extremadura. Les obres, que es preveu que comencin el proper mes de juny amb un termini d’execució de 24 mesos, suposen una inversió de 41,9 MEUR (6.971 MPTA). Aquesta actuació s’emmarca dins del conveni de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per executar les obres de remodelació de la Gran Via de les Corts Catalanes.

La Gran Via de les Corts Catalanes (C-31) és una de les artèries principals d’accés a Barcelona, originant per la seva pròpia concepció una problemàtica específica a l’entorn urbà del districte de Sant Martí de Provençals.

Amb aquesta remodelació es pretén solucionar la contaminació acústica emesa per la circulació tant del tronc central com de les calçades laterals produïda pels vehicles que hi circulen. Així mateix, cal afegir que el propi traçat d’aquesta via provoca el trencament amb la trama urbana desconnectant les àrees que han anat creixent al llarg del seu recorregut.

Aquest projecte de millora resoldrà de manera significativa els problemes ocasionats pel tipus de via i conformació urbana existent actualment. Es preveu canviar la secció general de gran via que es convertirà en una via semisoterrada amb voladissos on quedaran localitzades les calçades laterals, aconseguint allunyar el tràfic rodat de les edificacions existents.

OBJECTIUS

Les actuacions previstes entre Plaça de les Glòries i el carrer Extremadura són:

- Reducció de la contaminació acústica:

La nova secció de la via, tancada per murs i voladius i amb una doble línia de pantalles acústiques, permetrà reduir l’impacte de la Gran via d’un valor mig de 77.5 decibels a un valor mig de 63.7 decibels.

 - Millora de la connectivitat entre les dues bandes de la Gran Via:

1. Col·locació de 8 passeres peatonals.

2. Dos nous passos de vianants al carrer Llacuna i Rambla de Poble Nou.

3. Construcció d’un nou pont per donar continuïtat al C/ Espronceda.

- Més espais públics: Un nou parc lineal de 120Ha de zona verda, carril bici i calçades estrictament de serveis.

 - Tronc de la C-31: repavimentació i posada al dia de les instal·lacions de senyalització, drenatges i serveis.

 - Integració de la nova xarxa de transport públic: 1. Pas de tramvia llarg de la Gran via per la zona de terraplenat en situació semi-soterrada al mateix nivell del tronc central.

2. Cinc noves estacions : Quatre integrades a la topografia del parc lineal i la cinquena a la rambla de Poblenou. Es preveu també connectar el vestíbul de l’estació de Besòs de la L4 del metro amb l’estació de Rambla Prim.

- Nous aparcaments: Entre els carrers Cantàbria i Maresme (banda muntanya), es preveuen espais necessaris per dos aparcaments soterrats amb una capacitat aproximada de 540 places.

 - 1a fase del projecte de remodelació de la Gran Via. En execució.

El passat mes de novembre varen iniciar-se les obres de la 1a fase d’aquesta actuació entre la plaça de les Glòries i la Rambla del Poble Nou que avancen a bon ritme i es preveu l’acabament el mes de maig d’enguany.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

 La 2a fase del projecte de remodelació de la Gran Via contempla les següents actuacions:

· Adequació del tronc central a les noves característiques de la via.

· Execució de totes les estructures del costat mar -incloent el calaix per al pas del tramvia i les seves estacions- i de les estructures del costat muntanya compreses entre la Rambla del Poble Nou i el carrer Bac de Roda.

 · Construcció d’un nou pont al carrer Espronceda, així com els fonaments i piles de les passarel·les per a vianants, el tauler de les quals executarà l’Ajuntament de Barcelona dins de la 3a fase de les obres.

 · També s’inclouen dins del projecte les actuacions a realitzar sobre els ponts existents per a permetre el pas del tramvia i la continuïtat dels voladissos de les calçades laterals.

· Al mateix temps s’analitzarà la interferència amb el traçat del nou tramvia per sota dels ponts existents adoptant les mesures necessàries per garantir l’estabilitat general dels ponts.

1  

Imatges

Plànol obres 2a fase remodelació Gran Via

Plànol obres 2a fase remodelació Gran Via 313