Informe de l'estat de les conques després de les pluges caigudes les últimes hores a Catalunya

query_builder   30 març 2004 10:11

event_note Nota de premsa

Informe de l'estat de les conques després de les pluges caigudes les últimes hores a Catalunya

El Departament de Medi Ambient i Habitatge davant les pluges acumulades durant les darreres 48 hores informa del grau d’afectació en les diferents conques :

Siurana

L’embassament de Siurana es trobava a l’inici de l’episodi amb una capacitat de 12,04 hm3, és a dir a un 98,61% de la seva capacitat. Val a dir que les Normes d’Explotació d’aquest embassament consideren la seva explotació ordinària fins al 100% de la seva capacitat.

Les pluges esdevingudes a la capçalera de la conca han provocat un creixement de l’embassament de fins a 5 cm/h entre les cotes 485,82 i 485,87, la qual cosa suposa unes entrades a l’embassament de 20,3 m3/s.

Per a evitar el vessament d’aigua per sobre de les comportes del sobreeixidor (cota 485,90) s’han realitzat les següents maniobres al llarg de la tarda del dia 29.03 i la matinada del dia 30.03:

Amb aquestes maniobres es va aconseguir gestionar l’avinguda sense superar la capacitat de l’embassament i sense generar un cabal superior al que hagués generat de forma natural la riuada.

Hores d’ara s’està desembassant un cabal d’aproximadament 5 m3/s des de les 08:00 hores.

 Riudecanyes

L’embassament de Riudecanyes ha experimentat una pujada constant de nivell des de les 12:00 del dia 29, en que tenia un volum d’embassament de 5,1 hm3 (96,23 %), fins acabar alliberant cabal d’aigua pel sobreeixidor de la presa a les 01:30 hores del dia 30. La pujada del nivell de l’embassament de Riudecanyes obeeix a dos factors determinants: per una banda l’inici de la precipitació a la conca del Riudecanyes

compresa entre les 12:00 del dia 29 i les 01:00 hores del dia 30 amb acumulats en 24 hores de 55 mm. Altre factor a tenir en compte és l’augment del desembassament a la presa de Siurana, que des de les 13:30 hores ha augmentat el cabal del transvasament Siurana-Riudecanyes, de forma irregular, amb un cabal mitjà de 2 m3/s.

          

Francolí

Les precipitacions s’han començat a produir a la vessant sud del Francolí a partir de les 13:00 hores del dia 29, de forma pràcticament contínua fins a les 01:00 hores del dia 30, amb un acumulat màxim de 81 mm en 24 hores al pluviòmetre de Montral, i uns valors mitjans en aquesta vessant de 55 mm, amb unes intensitats mitjanes relativament petites. El fet de que la pluja s’hagi originat principalment a la zona sud i baixa de la conca ha provocat que els cabals més significatius s’hagin enregistrat a la part baixa del Francolí, obtenint-se una punta de 78 m3/s a les 05:30 de la matinada del dia 30 a l’assut de derivació d’EMATSA a Tarragona.

       

Foix

L’embassament de Foix ha experimentat una pujada de l’aportació des de les 23:00 hores del dia 30 que s’ha traduït en un augment de la làmina d’aigua en el sobreeixidor lateral lliure de la presa amb un cabal entrant a les 00:00 hores del dia 30 de prop de 16 m3/s, amb el conseqüent augment de cabal sobreeixit al riu Foix aigua avall de la presa. La pujada del nivell de l’embassament de Riudecanyes es produeix arran de la precipitació a la conca del Foix compresa entre les 17:00 i les 21:00 hores del dia 29 amb acumulats en 24 hores de 37 mm de mitjana.

 

 Llobregat

En aquesta conca la zona afectada per les precipitacions ha estat, bàsicament, la conca baixa del Llobregat, havent-se enregistrat una precipitació mitja acumulada de 55 mm en 24 hores, mentre que a la zona de l’Alt Llobregat i el Cardener, l’acumulat no ha superat els 30 mm de mitjana. En aquest, cal remarcar que els embassaments de capçalera de la conca no han enregistrat aportacions que puguin provocar canvi de consigna en gestió, en relació al volum embassat als embassaments del sistema Llobregat, que es mantenen a un 80 % de la seva capacitat.

Quant als cabals enregistrats, comentar que l’aportació procedeix bàsicament de la part mitja i baixa de l’eix principal del riu, amb dues puntes significatives a Sant Joan Despí: una de 110 m3/s a les 04:30 hores del dia 30, i una altra posterior, generada a partir de les pluges de la tarda, amb acumulats de pluja de l’ordre de 10 mm, de 130 m3/s a les 16:30 hores.

Besòs

Les precipitacions han estat enregistrades en tota la superfície de la conca, havent-se enregistrat una precipitació mitja acumulada de 50 mm en 24 hores, havent-se produït els valors més elevats en les zones de capçalera.

Quant als cabals enregistrats,  el màxim enregistrat al punt de control de confluència de tota la conca a Santa Coloma de Gramenet, ha estat de 32 m3/s a les 03:30 hores del dia 30. A partir d’aquesta punta els cabals han anat minvant fins a valors de normalitat per aquesta època de l’any (4-5 m3/s).

Ter

Les precipitacions han afectat a tota la conca, havent-se enregistrat una precipitació mitja acumulada de 50 mm en 24 hores, distribuïda de forma irregular amb precipitacions inferiors a la conca alta i acumulats superiors (fins i tot a 80 mm) des de l’embassament de Sau fins a la desembocadura. Els embassaments del sistema Ter es mantenen a un 85 % de la seva capacitat de conjunt.

Quant als cabals enregistrats, comentar que l’aportació procedeix bàsicament de la part mitja i baixa de la conca, havent-se enregistrat una punta de cabal en el Ter a Girona de 100 m3/s a les 09:00 hores del dia 30 i una altra a l’Onyar, també a Girona, de 150 m3/s. A les 12:00 hores del dia 30 ha arribat una punta a Colomers de 285 m3/s, i fa dues hores que ha arribat a Torroella de Montgrí.

Fluvià

La precipitació al Fluvià ha estat més minsa de l’esperada segons les previsions, variant entre 40 mm a la Garrotxa i 60 mm a la zona de l’Empordà. Aquest fet ha generat una crescuda parcial del riu fins a 100 m3/s a Esponellà i valors similars a la desembocadura, provinents principalment dels afluents laterals i, concretament del Ser, ja que el Fluvià a capçalera ha generat poc cabal.

Aquesta conca no està regulada, i s’han emès els avisos necessaris per assegurar els talls dels punts que s’afecten per aquests cabals. Novament, com a la resta de conques, el cabal generat està comprés dintre de la llera natural del riu.

Muga

Front les previsions meteorològiques, des d’ahir s’està practicant un desembassament preventiu a Boadella de 7,5 m3/s per turbina, laminant totalment els valors punta de l’avinguda que estava arribant a l’embassament que han estat de 30 m3/s, d’aquesta manera s’han reduït els cabals fluents aigua avall.

La precipitació a la zona del Muga ha estat entre 50 i 60 mm distribuïts temporalment entre 12 hores de pluja, fet que ha generat respostes del rius molt pausades i poc significatives, amb valors que han arribat a Castelló d’Empúries a 80 m3/s a les 15:00, superant les 5 hores de temps de concentració.

Aquests valors són poc problemàtics i assumibles dintre de la llera natural del riu, afectant només a guals, accessos a riu i punts baixos.

Previsions a les 17:00 hores del dia 30 de març de 2004

La previsió per les properes hores és:

 Malgrat s’ha experimentat una treva aquest matí, les tres darreres hores es tornen a enregistrar pluges, més febles que les de la nit i matinada anteriors. Es preveuen que aquestes pluges es concentrin durant la tarda al Pre-pirineu, amb xàfecs locals al litoral i pre-litoral cap a la nit i matinada. Els valors acumulats seran inferiors als del darrer episodi.

 Aquest fet implica que la baixada que s’havia de produir dels nivells d’aigua als rius de conques internes de Catalunya per les precipitacions d’ahir nit i matinada d’avui dimarts, es perllongarà en el temps, per la qual cosa es considera necessari mantenir el seguiment de l’evolució dels rius durant les properes hores i els talls als accessos a llera. En general, no es tornaran a repetir els màxims assolits durant l’episodi anterior.

 Actualment existeix un increment de cabal al Llobregat fomentat per aquestes pluges de tarda, sempre comprés dins de llera. S’ha realitzat ja un avís genèric.

 Es mantenen els desembassaments preventius, s’ha comunicat al CECAT.

1  

Fitxers adjunts

Desembassament de l'embassament de Siurana

Desembassament de l'embassament de Siurana
DOC | 59

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined