Catalunya encapçala el moviment per a la mobilitat sostenible

query_builder   19 setembre 2003 12:52

event_note Nota de premsa

Catalunya encapçala el moviment per a la mobilitat sostenible

 La setmana vinent se celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i el Dia Sense Cotxes S’incrementa el nombre de ciutats catalanes adherides al Dia Sense Cotxes respecte l’any passat i s’arriba a les 106 73 d’aquestes localitats celebraran també la Setmana de la Mobilitat Sostenible, iniciativa del Departament de Medi Ambient Catalunya és la comunitat amb una més alta participació de tot l’estat, on en conjunt hi ha 232 ciutats adherides al Dia Sense Cotxes

El proper dilluns, 22 de setembre de 2003, se celebra una nova edició de la campanya europea A ciutat, sense el meu cotxe!, amb l’objectiu de continuar fomentant la mobilitat sostenible als municipis europeus. Catalunya també celebrarà la setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 22 al 28 de setembre, segons va decidir la comissió institucional catalana, impulsada pel Departament de Medi Ambient, malgrat que, amb posterioritat, la resta de l’Estat la va situar del 16 al 22.

El Dia Sense Cotxes és de competència exclusivament municipal. La Generalitat s’ha centrat en fomentar la Setmana de la Mobilitat estimulant l’adhesió de municipis. Per tal de promoure la mobilitat sostenible es faran diverses actuacions:

Se celebrarà una jornada explicativa de la Llei de la mobilitat, recentment aprovada i considerada pionera a Europa, on es preveu, per exemple, que no es puguin fer urbanitzacions o polígons industrials sense una alternativa de transport públic; durant aquests dies, i amb caràcter experimental, es posarà en circulació el tramvia del Baix Llobregat pels trams ja construïts; i s’explicarà tota la xarxa de metros en procés de construcció com a element que pot canviar radicalment els hàbits de transport de l’àrea metropolitana.

Per influir en els hàbits dels conductors es publicarà un Manual sobre el conductor respectuós i es reeditarà la Guia de la bicicleta. Com a materials didàctics, s’aportarà la guia Ves a l’escola caminant, però segur, i s’està trametent a les escoles la Guia didàctica sobre el canvi climàtic. Per donar alternatives als ciutadans, es presentarà la Guia d’itineraris del Meridià Verd, que va de El Masnou a Coll de Pals, i se senyalitzarà la Via Augusta. Seran dos camins per fer en família, a peu o en bicicleta.

També es pretén incidir en els sectors econòmics, fent un Seminari sobre responsabilitat ambiental empresarial, presentant el Manual de bones pràctiques en el sector de la logística, i publicant el document Accés sostenible al lloc de treball, elaborat pel sindicat Comissions Obreres, i patrocinat pel Departament de Medi Ambient.

Per millorar la qualitat de l’aire s’explicarà l’experiència de la posada en marxa i comercialització del biodièsel, un combustible obtingut a partir d’olis reciclats. Per últim, es presentarà el projecte car-sharing (cotxe compartit), que està planificat per ser operatiu a principis de l’any 2004.

L’origen de la Setmana de la Mobilitat es remunta a fa quatre anys, quan, des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, es va impulsar la creació d’una comissió institucional, formada per diferents entitats públiques i privades catalanes, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible als municipis catalans. Posteriorment, la comissió va estendre la celebració a tota una setmana, amb la finalitat que els diferents ajuntaments adherits poguessin organitzar actuacions permanents a favor de la mobilitat sostenible.

Els municipis que enguany s’han adherit al Dia Sense Cotxes han estat 106. Aquesta xifra reafirma el compromís de Catalunya en aquesta matèria, que continua sent la comunitat de tot l’estat que més municipis aporta a la iniciativa. A tot Espanya hi participen 232 localitats, és a dir, que Catalunya representa més del 45 % de la participació. Dels 106 municipis catalans, un 68%, és a dir, 73, s’han adherit també a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

L’increment del nombre d’ajuntaments adherits respecte a l’any passat és força notori, ja que el 2.002, 94 ciutats catalanes van adherir-se al Dia Sense Cotxes, un 48% dels quals va sumar-se també a l’organització de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La participació europea va ser de 1.447 ciutats, i enguany de 1.199. El Departament de Medi Ambient és qui coordina les adhesions dels ajuntaments, procés que enguany ha comptat amb les dificultats derivades dels recents canvis de govern als consistoris. Tot i així, s’ha aconseguit incrementar el nombre d’ajuntaments adherits.

Els objectius de la celebració d’aquestes jornades són:

 Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible; en particular, amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

 Sensibilitzar el ciutadà sobre els impactes ambientals del transport i informar-lo sobre les seves diferents modalitats.

 Incrementar les oportunitats perquè els ciutadans puguin usar mitjans de transport alternatius al cotxe.

 Oferir a la ciutadania la possibilitat de redescobrir la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Tant el Dia sense Cotxes com la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura pretenen ser un nou pas en la conscienciació de l’opinió pública sobre la necessitat d’una nova mobilitat urbana, que eviti els efectes negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe a la ciutat.

Per ampliar la informació sobre els ajuntaments, les mesures, activitats o els recursos de sensibilització que prendran, podeu consultar el web:

www.diasensecotxes.org.

1  

Fitxers adjunts

Document sobre la Mobilitat Sostenible a Catalunya

Document sobre la Mobilitat Sostenible a Catalunya
DOC | 65