El Dursi presenta un nou web sobre els estudis universitaris i les seves sortides laborals [Actualitzada]

Segons Mas-Colell, "és una eina molt completa per conèixer a fons el sistema universitari"

query_builder   20 novembre 2002 16:54

event_note Nota de premsa

El Dursi presenta un nou web sobre els estudis universitaris i les seves sortides laborals [Actualitzada]

Segons Mas-Colell, "és una eina molt completa per conèixer a fons el sistema universitari"

"Què vols estudiar i per què?" és el nom del nou web sobre estudis universitaris i sortides laborals que el DURSI ha presentat aquest matí. El web, que ja es pot consultar a l’adreça www.gencat.net/estudisuniv, parteix d’un plantejament molt ambiciós, ja que posa per primera vegada en comú en un mateix espai una quantitat molt àmplia d’informació, convertint-lo en una eina d’orientació i font de consulta molt útil per a un públic divers.

La finalitat del web és facilitar i agilitar el procés d’elecció de l’estudi universitari, posant en mans de l’estudiant de secundària i dels tutors acadèmics informació exhaustiva sobre les 120 titulacions oficials i homologades que s’imparteixen a Catalunya. Per aquest motiu, a banda d’informar en profunditat sobre els continguts pròpiament acadèmics de cada titulació (pla d’estudis, assignatures, crèdits, etc.), el web ofereix una visió prospectiva de les sortides professionals de cada estudi.

El conseller del DURSI, Andreu Mas-Colell, que ha presidit l’acte d’inauguració del web, ha subratllat la importància de la informació en l’elecció d’una carrera i ha destacat en aquest sentit que el web és una eina que compleix perfectament amb aquesta funció i que està cridat a convertir-se en el futur en instrument de consulta obligada.

Durant la presentació del web, la sotsdirectora d’Universitats, Carme López, ha fet una demostració pràctica del seu funcionament, i el catedràtic de Filosofia de la UdG, Josep M. Terricabras, un dels experts que han col·laborat en els continguts, ha fet una breu intervenció sota el títol de "És útil la universitat?".

El web s’adreça tant a estudiants preuniversitaris que han de triar carrera i al seu entorn familiar, com a tutors i professors de secundària perquè disposin d’una eina suplementària d’orientació, i a la comunitat universitària en general (estudiants que vulguin canviar d’estudis o plantejar-se les sortides professionals de la seva carrera).

Un informe elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya sobre el Procés d’incorporació de nous estudiants a la universitat (1998-2000) posava de manifest un coneixement general de la universitat encara molt limitat per part dels futurs estudiants i de les seves famílies. És per aquest motiu que el nou web pretén fer arribar a totes les parts implicades en el procés d’elecció d’una carrera una informació que és de vital importància per al futur estudiant universitari. D’aquesta manera, el web s’erigeix en una eina bàsica de coordinació entre l’àmbit universitari i el món del treball.

El director general d’Universitats, Claudi Alsina, ha explicat que  l’estructura i el disseny del web s’han pensat per facilitar la navegació i la claredat en l’exposició dels continguts, tenint en compte tant el públic més jove com aquell menys avesat a l’ús de les noves tecnologies.

El web permet accedir als estudis universitaris per cinc vies diferents: per ordre alfabètic, per àmbit de procedència, per àmbit d’estudi, per cicles o per cerca directa. Els àmbits d’estudi són sis: Ciències, Ciències de la Salut, Gestió i Pràctica de l’Esport, Ciències Socials, Humanitats i Tècnica.

El web ofereix informació exhaustiva de cada estudi (definició, descripció, activitats complementàries), amb un apartat dedicat al món del treball (sortides professionals, àmbits de treball, perspectives) i un altre amb informació més genèrica sobre la titulació en qüestió, com ara centres on s’imparteixen els estudis i institucions d’interès relacionades (col·legis oficials, equips de recerca, associacions, indústries, publicacions, etc.). En total, la pàgina inclou més de 1.300 enllaços.

Un total de 94 experts universitaris han col·laborat en la redacció dels continguts del web, que s’actualitzaran de manera periòdica i s’ampliaran amb nous serveis.

1  

Imatges

Presentació del web a l'auditori de la Generalitat

Presentació del web a l'auditori de la Generalitat 19