La Generalitat invertirà l'any 2005 4.483 milions d'euros, un 65,1% més que l'exercici anterior

Projecte de Llei de Pressupostos

query_builder   9 novembre 2004 20:09

event_note Nota de premsa

La Generalitat invertirà l'any 2005 4.483 milions d'euros, un 65,1% més que l'exercici anterior

Projecte de Llei de Pressupostos

► L’economia catalana consolida el dinamisme i torna a créixer per sobre la mitjana espanyola per primera vegada en 7 trimestres, amb una previsió del 2,8% pel 2005

► La inversió per habitant és de 669 euros davant dels 365 el 2003 i dels 405 el 2004

► Es prioritzen les inversions que incideixen en polítiques socials, competitivitat i infrastructures i seguretat i justícia

► Es canalitza part de l’esforç inversor a través de nous instruments de finançament: ICF Equipaments i IFERCAT

► Es redueix el dèficit fins a situar-lo en el 0,41% del PIB, complint els objectius marcats pel Pla de Sanejament

El Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005, uns comptes que consoliden el canvi d’orientació iniciat ja l’any 2004. Els eixos d’actuació bàsics d’aquest Projecte de llei són un salt quantitatiu considerable en la inversió prevista, una gestió moderna i més eficient tant de la inversió com de l’endeutament, la gestió més transparent i rigorosa dels comptes i el compliment dels objectius previstos en el Pla de Sanejament. El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha lliurat avui al president del Parlament el text del Projecte de llei per sotmetre’l a l’aprovació de la cambra catalana.

Els Pressupostos preveuen uns ingressos no financers de 20.102 milions d’euros, amb un increment del 13,9%, i unes despeses no financeres de 20.706 milions (12,2%). Això permetrà una reducció del dèficit acumulat, situant-lo en 650’2 milions d’euros, un 0,41% del PIB. És significatiu el salt inversor que contemplen amb un total de 4.483 milions d’euros pel conjunt del sector públic, un 65,1% més que el 2004, amb gairebé el 17% del pressupost destinat a la inversió. Les prioritats inversores es situen en els equipaments educatius, de transports i comunicacions, sanitaris i assistencials i judicials. Tot aquest esforç inversor es farà amb un control estricte de la despesa i una gestió més eficaç de l’endeutament. Això permet una lleugera reducció del 0,8% de l’endeutament net de l’exercici, passant dels 1.078,8 milions d’euros el 2004 a 1.070,3 milions el 2005.

Els Pressupostos per a l’any que ve s’inscriuen en un entorn força favorable per a l’economia catalana. Les previsions del Govern són que el PIB català creixerà el 2005 un 2,8% després que el segon i el tercer  trimestres d’aquest any ha registrat un increment del 2,7%. Aquest valor és el més alt en onze trimestres i és la primera vegada des del quart trimestre del 2002 que l’economia catalana creix per sobre de la mitjana espanyola.

Un salt inversor sense precedents

La política inversora de la Generalitat per al 2005 suposa un salt quantitatiu sense precedents respecte a exercicis anteriors. Així, la inversió total prevista significa un increment del 65% respecte al 2004, passant d’un 1,83% del PIB català a un 2,83%. Sí l’any 2003 la Generalitat va invertir 365 euros per ciutadà i 405 el 2004, el proper any se n’invertiran 669. A banda d’aquest important increment, els pressupostos per al 2005 presenten una altra novetat: la canalització de part de la inversió a través de dos nous instruments com IFERCAT i ICF Equipaments. La primera empresa, dedicada principalment a les inversions en infrastructures ferroviàries, invertirà l’any vinent 903,1 milions d’euros. ICF Equipaments destinarà 287,9 milions a la construcció d’escoles, comissaries i centres sanitaris i assistencials.

La creació d’aquests dos nous instruments inversors permet, per una banda, complir amb els objectius marcats per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i ajustar-se a les normes de comptabilitat europees (SEC 95) i, per l’altra, mantenir l’activitat inversora que s’ha proposat el govern.

El 2005 està prevista també una inversió addicional de 801 milions d’euros a través de sistemes de finançament específics, com concessions i drets de superfície (327 milions) o pagaments ajornats (474 milions). A través d’aquests mètodes es construiran jutjats, centres penitenciaris, infrastructures ferroviàries, carreteres i regadius. L’estructuració d’aquestes noves fórmules permetrà al govern gestionar la inversió de manera moderna, rigorosa, transparent i eficaç, potenciant la col·laboració amb el sector privat i facilitant el control dels resultats.

Tres prioritats bàsiques

L’esforç inversor de la Generalitat es concentrarà, bàsicament, en quatre àmbits: polítiques socials i educació, foment de la competitivitat i infrastructures, habitatge i barris, i seguretat i justícia. Aquestes línies d’actuació prioritàries es concretaran a través de la despesa prevista per als diferents departaments. Destaca l’augment de recursos del departament de Política Territorial i Obres Públiques amb una despesa prevista de 1.228 milions d’euros (43,1%). Destaquen també Governació i Administracions Públiques amb una despesa prevista de 292 milions (30,6%), Interior (728 milions i un creixement d’un 15,7%), Educació (3.756 milions i un increment del 11,4%), Salut (7.113 milions i un 9,4%) i Benestar i Família (1.082 milions i un augment del 13,2%). Les conselleries de caire més social representen un 65% del pressupost. Medi Ambient i Habitatge creix un 29,7%, amb una dotació de 304 milions d’euros destinada en gran part a la promoció de l’habitatge i la remodelació de barris. Els recursos de la conselleria de Cultura creixen un 23,1% (240 milions), un primer pas per duplicar en 4 anys el pressupost d’aquest departament.

El PIB creixerà un 2,8% el 2005

L’economia catalana consolida la recuperació avançada els darrers mesos, segons el marc macroeconòmic que dibuixa el Projecte de llei de pressupostos. El conseller Castells ha anunciat avui que el segon trimestre d’aquest any el PIB català ha tornat a créixer per sobre de l’agregat espanyol per primera vegada en set trimestres situant-se al 2,7%. Aquest valor és el més alt en onze trimestres. L’avanç del Departament d’Economia i Finances per al tercer trimestre d’aquest 2004 manté aquesta taxa del 2,7%.

L’economia catalana creixerà un 2,8% el 2005, consolidant aquesta positiva evolució. El comportament expansiu de la demanda interna (3,5%) i la trajectòria alcista de les exportacions (7,8%) afavoriran aquestes bones perspectives. Quant al mercat laboral, el creixement econòmic permetrà crear un 1,9% més de llocs de treball a temps complet. La taxa d’atur es situarà al 9,1%, 1,7 punts per sota de la prevista per a l’any vinent a l’Estat espanyol.

Compliment dels objectius del Pla de Sanejament

En els pressupostos per al 2004, el govern va elaborar un pla per reequilibrar la situació financera de la Generalitat que a 31 de desembre del 2003 presentava un dèficit de 1.177 milions d’euros, un 0’86% del PIB. En el Projecte de llei lliurat avui al Parlament, el govern preveu l’any 2005 reduir el dèficit fins a situar-lo en 650,2 milions, un 0’41% del PIB, complint així amb els objectius marcats en el Pla de Sanajement. Aquesta reducció s’aconseguirà mantenint les mesures de control financer aplicades ja el 2004, millorant la gestió financera dels recursos i controlant l’evolució de la despesa corrent.

En aquest camp, Castells ha destacat que, de l’increment de personal previst per al 2005 (6.244 llocs de treball), gairebé un 97% es concentra en els departaments que ofereixen serveis d’atenció als ciutadans com Educació, Salut, Justícia i Interior. La resta de departaments han fet un esforç per contenir les seves plantilles i controlar aquest tipus de despesa.

Podeu consultar més informació als diferents links:

http://www.gencat.net/economia/pressupostos2005projecte/inici/marcs.htm

http://www.gencat.net/economia/pressupostosprojecte/principals/lleimesures.htm

1  

Fitxers adjunts

Llei de mesures

Llei de mesures
DOC | 36