El 69% dels educadors utilitzen les TIC per preparar la seva tasca docent

Ensenyament presenta l'Estadística de la Societat de la Informació

query_builder   7 novembre 2003 13:50

event_note Nota de premsa

El 69% dels educadors utilitzen les TIC per preparar la seva tasca docent

Ensenyament presenta l'Estadística de la Societat de la Informació

El sistema educatiu no universitari de Catalunya compta des d’ara amb una nova eina que permet conèixer la situació exacta en que es troben les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i el seu nivell d’utilització en els centres docents. Es tracta de l’Estadística de la Societat de la Informació, un estudi exhaustiu impulsat pel Departament d’Ensenyament recentment, que ha abastat tots els centres docents d’educació primària i secundària de Catalunya. L’Estadística s’emmarca en el si d’un projecte internacional d’abast estatal i europeu. Aquesta Estadística va ser contestada en els mesos d’abril i maig de 2003 per 1.855 centres públics i 682 centres privats, la qual cosa representa un percentatge de resposta del 92,7%.

Aquest nou estudi abasta diversos àmbits. Pel que fa a les ràtios alumnes/ordinador, Catalunya ocupa un lloc destacat entre els països europeus capdavanters en aquesta matèria. La ràtio global del sistema educatiu de Catalunya és de 10,9 alumnes per ordinador. En el sector públic és de 10,3, amb un valor de 8,3 a secundària i de 12,4 a primària. Destaca, especialment, el fet que a les escoles rurals la ràtio sigui de 6,8 alumnes per ordinador. Al sector privat és d’11,9 alumnes per ordinador.

Respecte a l’ús dels ordinadors en els centres, l’Estadística de la Societat de la Informació desvetlla que el 77% es dedica a usos docents; és a dir, s’utilitzen a l’aula com a eina educativa. El 10,7% està destinat a ús del professorat, com a instrument de suport per a la preparació de les classes i el 9,8% s’assigna a l’administració del centre. El 2,5% restant es dedica a altres tasques. Pel que fa a l’ús que els docents fan de les TIC, el 69% declara utilitzar-les per a preparar la seva tasca docent, i el 43% les fa servir a l’aula com a eina docent.

Pel que fa a la dotació de perifèrics, cal dir que gairebé tots els centres tenen impressora; el 97,3%, escàner, i el 91,6%, lector-reproductor de CD-ROM. Altres tipus de perifèrics tenen, també, una presència destacable: el DVD ja és present en el 69,7% dels centres, la webcam en el 27,6%, i la pantalla de plasma en el 26,8%.

Connectivitat per banda ampla

Un dels aspectes més destacats de l’Estadística fa referència a les dades de connectivitat dels centres. Així, sí fins a l’any 2000, els centres públics del Departament estaven connectats a Internet per XDSI, amb una amplada de banda de 64 kbps, des de 2002, el Departament ha iniciat la transició a ADSL amb una amplada de banda de 2 Mbps. A hores d’ara, la situació és la següent: 1.850 centres connectats per ADSL de 2 Mbps; 92 centres per ADSL de 4 Mbps; 5 centres per fibra òptica de 100 Mbps; 197 centres per tecnologia punt a punt, i 131 per satèl·lit.

En el cas dels centres privats, el 90,2% està connectat per ADSL de diferents amplades de banda, el 12,5% per XDSI, i el 9,5% per línia telefònica convencional. La resta, el 2,8%, hi està connectada mitjançant altres sistemes.

L’Estadística de la Societat de la Informació també revela que el 72,2% dels centres té web pròpia i destaca el fet que el 87,2% dels centres públics de secundària disposin de pàgina web.

Respecte al nivell de coneixements sobre les TIC, el 6,8% declara tenir-ne un coneixement expert, el 24% en té un coneixement mitjà, i el 59,1% un coneixement bàsic.

Les dades complertes de l’Estadística de la Societat de la Informació que ha impulsat el Departament d’Ensenyament, es poden consultar a l’annex que acompanya aquest comunicat de premsa. També es pot consultar a l’adreça d’internet www.gencat.net/ense.

Barcelona, 7 de novembre de 2003

1  

Fitxers adjunts

Estadística de la Societat de la Informació

Estadística de la Societat de la Informació
PDF | 832