Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries

Signatura del conveni entre el Consorci Hospitalari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

query_builder   8 juny 2004 18:46

event_note Nota de premsa

Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries

Signatura del conveni entre el Consorci Hospitalari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

La Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) és un nou marc organitzatiu de serveis que permetrà al Departament de Salut, entre d’altres actuacions, definir la cartera de serveis dels centres sanitaris i distribuir equitativament els recursos sanitaris i de professionals en el territori, així com facilitar el disseny d’un sistema de desenvolupament professional continuat que s’estendrà, no tan sols a l’assistència, sinó també a la docència i a la recerca.

Aquesta Llei regula, en el seu article 8, l’exercici professional en les organitzacions sanitàries i, en el seu apartat segon, facilita la possibilitat que els professionals puguin prestar serveis en altres centres sense necessitat d’estar-hi vinculats jurídicament, sempre que hi hagi aliances estratègiques entre els centres o projectes de gestió compartida. Això suposa una excepció a la normativa laboral que prohibeix la cessió de treballadors d’un centre a un altre. 

L’article 8.2 d’aquesta Llei estableix que:

“...els professionals podran prestar serveis conjunts en dos o més centres, encara que mantinguin la seva vinculació només a un d’ells, quan es mantinguin aliances estratègiques o projectes de gestió compartida entre diferents establiments sanitaris. En aquest supòsit, els nomenaments o contractes de nova creació podran vincular-se al projecte en el seu conjunt, sens perjudici del que estableixi, en el seu cas, la normativa sobre incompatibilitats.”

Aquest article introdueix un element de flexibilització en la gestió dels recursos humans del sistema sanitari, sempre que prèviament hi hagin hagut aliances estratègiques o projectes de gestió compartida entre els centres sanitaris. Els elements a destacar són:

 Per als professionals, unes possibilitats de desenvolupament científic, tècnic i/o humanístic més gran; un intercanvi d’experiències professionals i un coneixement global del sistema sanitari.

 Per a les organitzacions, la possibilitat de poder incrementar la seva cartera de serveis i disposar de professionals en àrees o especialitats, durant el temps necessari.

 Per al model sanitari, la possibilitat de dissenyar i posar en marxa fórmules organitzatives que facin més eficient el sistema, que facilitin l’accés de la ciutadania a les prestacions sanitàries i que sigui una eina motivadora i d’implicació dels professionals.

 Per a la ciutadania, una accesibilitat i proximitat al serveis sanitaris més gran, una resposta més àgil a les necessitats de salut i una millora en la qualitat de l’assistència.

Des del Departament de Salut es facilitaran els projectes de gestió compartida que es considerin que comporten una millor distribució de recursos i que afavoreixin l’accés de la ciutadania a l’assistència, i es vetllarà per tal que aquests projectes compleixin les seves finalitats.

També es proporcionarà el disseny de sistemes de motivació i reconeixement dels professionals sanitaris que formin part en aquests projectes de gestió compartida i es treballarà per implicar la ciutadania, per tal d’establir sistemes d’interacció que possibilitin l’avaluació de l’impacte d’aquests projectes en la millora de la qualitat assistencial.

1  

Fitxers adjunts

Conveni entre el Consorci Hospitalari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Conveni entre el Consorci Hospitalari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
DOC | 37

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined