La gent gran celebrarà un Ple extraordinari al Parlament de Catalunya l'1 d'octubre amb motiu del seu Dia Internacional

L'acte estarà presidit per la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i el president del Parlament, Ernest Benach

query_builder   29 setembre 2004 14:25

event_note Nota de premsa

La gent gran celebrarà un Ple extraordinari al Parlament de Catalunya l'1 d'octubre amb motiu del seu Dia Internacional

L'acte estarà presidit per la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i el president del Parlament, Ernest Benach

Per primer cop la gent gran farà arribar les seves reivindicacions a la cambra catalana en una sessió titulada el Parlament de l’Experiència’
La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i el president del Parlament, Ernest Benach, presidiran divendres vinent, 1 d’octubre, el "Ple extraordinari de l’experiència" al Parlament de Catalunya amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, instituït per l’Organització de les Nacions Unides.

 Per primer cop la gent gran farà arribar les seves reivindicacions a la cambra catalana en una sessió institucional titulada el ’Parlament de l’Experiència’, carregada de contingut simbòlic.

Aquesta iniciativa pionera està organitzada conjuntament per la direcció general d’Actuacions Comunitàries i Cíviques del Departament de Benestar i Família i el Parlament. Unes cinc-centes persones en representació d’entitats i casals de gent gran han estat invitades al Ple perquè facin arribar les seves reflexions i inquietuds als diferents grups polítics amb representació parlamentària. Unes 140 persones en representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya ocuparan les butaques corresponents als 135 diputats i diputades i als bancs dels membres del Govern mentre que unes 350 persones més podran seguir la sessió en pantalles gegants situades a les sales annexes del Parlament.

Així, el Dia Internacional de la Gent Gran es commemora per primera vegada amb un acte que té una doble dimensió de sessió de treball i d’apropament de les persones grans a la institució parlamentària.

En aquest "Ple extraordinari de l’experiència", que començarà a les 16 hores, es presentaran tres ponències a càrrec de tres membres del Consell de la Gent Gran de Catalunya, un òrgan consultiu de la Generalitat de participació de les persones grans en totes les qüestions que siguin del seu interès. Les ponències giraran entorn dels següents temes: "

La participació activa de la gent gran en la política (Josep M. Bosch) Reflexions sobre la participació de la gent gran en la vida social i política. Les pensions per viure. (Maria Furriol). La ponència aborda el tema de la seguretat social a partir de les recomanacions de la segona Assemblea Mundial de l’Envelliment, celebrada a Madrid el 2002. Incideix especialment en la situació econòmica de les dones grans que reben pensions mínimes de la seguretat social. Proposa que la futura Constitució Europea i el nou Estatut de Catalunya reconeguin el dret que la persona que no tingui recursos propis, ni pensió en edat de jubilació, pugui rebre una ajuda econòmica de subsistència. Recorda també que està pendent el tema dels drets econòmics de la dona en la Llei de parelles de fet. La situació actual de l’atenció a les persones amb dependència (Mercè Mas). La ponència recorda que a Catalunya hi ha més d’1 milió i mig de persones grans. D’aquestes, unes 400 mil estan afectades per algun tipus de discapacitat. L’atenció a aquestes persones depèn majoritàriament de la família o de cuidadors no formals. Aquesta situació s’agreuja en els municipis petits i en el àrea rural en general. La ponència apunta que cal estudiar, entre d’altres coses, la millora del suport a la família i assegurar un creixement i una diversificació de l’oferta de serveis: atenció a domicili i personalització dels serveis.

Unes 500 persones assistents. Prop de 500 persones grans podran participar o assistir al "Ple extraordinari de l’experiència". Atesa la capacitat limitada de l’hemicicle i del mateix edifici del Parlament, s’ha realitzat una distribució entre membres d’entitats, casals i integrants del Consell de la Gent Gran de Catalunya i dels seus consells consultius comarcals que han pretès assolir la màxima representació territorial. Un cop acabada la sessió parlamentària se celebrarà un petit refrigeri al saló dels passos perduts del Parlament i cap a les 18 hores a la plaça de la Cascada del Parc de la Ciutadella hi haurà un concert de la banda Simfònica de Roquetes-Nous Barris, obert a tothom, que estarà presidit per la consellera de Benestar i Família, Anna Simó.

EL CONSELL DE LA GENT GRAN DE CATALUNYA

El III Congrés Nacional de la Gent Gran va prendre l’acord d’impulsar i de potenciar la participació de la gent gran en la promoció del civisme, l’associacionisme, la cooperació, la solidaritat, la convivència, la tolerància i el voluntariat. Arran d’aquell acord, el juny de 2001 es va crear el Consell de Gent Gran de Catalunya.

El Consell de la Gent Gran de Catalunya és un òrgan consultiu de participació de les persones grans en totes les qüestions que siguin del seu interès i específicament en el seguiment dels acords, presos en els congressos nacionals de la gent gran. Concretament, el Consell de la Gent Gran de Catalunya té les funcions següents:

Informar sobre els projectes normatius que afectin la gent gran Estudiar i emetre propostes per tal de donar a conèixer a la societat la voluntat de participació de les persones grans Col·laborar en la preparació dels temes i documents corresponents als congressos nacionals de la gent gran  Informar i assessorar les associacions de persones grans i les organitzacions locals i comarcals en matèria de la gent gran  Derivar als òrgans competents les consultes que els efectuïn relacionades amb la gent gran Facilitar la comunicació, l’intercanvi d’opinions i informació entre el col·lectiu de la gent gran Promoure estudis i iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb la gent gran Mantenir contactes amb altres òrgans anàlegs  Elaborar i modificar el Reglament de règim intern del Consell de Gent Gran de Catalunya  Respondre les consultes que li siguin formulades pels diferents organismes de la Generalitat en matèries relacionades amb la gent gran Elaborar i aprovar anualment un informe i la memòria de l’assoliment dels acords i conclusions dels congressos nacionals de la gent gran de Catalunya.

La finalitat última es que la participació activa de les persones grans pugui transformar les iniciatives individuals en accions col·lectives i contribuir a la promoció del civisme i a la transmissió dels valors que comparteixen les persones grans de Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined