La Secretaria de Família es reestructura parcialment i passa a denominar-se Secretaria de Famílies i d'Infància

Els ajuts a famílies amb fills i filles a càrrec s'han ampliat d'un a tres i en la seva dotació el Departament hi destinarà 145 milions d'€ el 2005

query_builder   23 desembre 2004 14:00

event_note Nota de premsa

La Secretaria de Família es reestructura parcialment i passa a denominar-se Secretaria de Famílies i d'Infància

Els ajuts a famílies amb fills i filles a càrrec s'han ampliat d'un a tres i en la seva dotació el Departament hi destinarà 145 milions d'€ el 2005

El passat 30 de novembre el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 448/2004, publicat al DOGC el 2.12.04, pel qual es canvia la denominació i es reestructura parcialment la Secretaria de la Família del Departament de Benestar i Família, que passa a denominar-se Secretaria de Famílies i d’Infància.
El concepte de família ha anat evolucionant i ha passat d’una definició de família basada en el matrimoni i en el repartiment de càrregues i funcions per raó de sexe a considerar-se un nucli de convivència fonamentat en relacions paritàries entre els seus membres i on les persones troben l’espai idoni per al seu desenvolupament social i afectiu, així com un eix central en l’educació i socialització dels infants. Així doncs, el concepte de família ha adquirit un significat més ampli que encabeix la diversitat de famílies que conformen la societat catalana.

145 milions d’euros per finançar tres tipus d’ajuts La voluntat de la Secretaria de Famílies i d’Infància de dotar les unitats familiars amb fills i filles a càrrec d’unes ajudes cada cop més integrals ha fet que s’hagin incrementat el nombre d’ajudes, d’una a tres. Si l’any 2003 només hi havia l’ajut universal per a fills i filles 0-3 i 0-6 anys, aquest any 2004 s’han introduït ja les ajudes per a famílies en especial vulnerabilitat amb part, adopció o acolliment múltiple de tres o més infants i a partir del 2005 s’introduïrà l’ajut universal per part, adopció o acolliment múltiple de dos o més infants. Es tracta de tres tipus d’ajuts complementaris a la dotació dels quals es destinaran més de 145 milions d’euros.

Un exemple significatiu

Amb la introducció d’aquests tres tipus d’ajudes, una família amb rendes baixes (menys de 23.000 euros de renda familiar ponderada segons el nombre de membres de la unitat familiar) que tingui un naixement de trigèmins durant l’any 2005 cobraria 6.350 euros en concepte d’ajuts familiars. Els ingressos es distribuirien de la següent manera:

- 1950 € corresponents a la prestació universal per fill/a a càrrec per famílies nombroses

- 3.200€ corresponents a la prestació econòmica per a famílies en especial vulnerabilitat.

- 1.200€ corresponents a la prestació universal per part, adopció o acolliment múltiple.

Conveni per prevenir maltractaments a infants

La Secretaria de Famílies i d’Infància inclou en el seu si l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) i la Direcció general d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), entenent com a infància les persones entre 0 i 18 anys, com ho estableix la Convenció sobre els Drets de l’Infant de l’ONU. Aquesta unitat d’acció pretén reforçar les polítiques d’infància a tot els nivells.

D’altra banda, les realitats i canvis socials que afecten les famílies demanden que la Secretaria assumeixi noves funcions de les quals cal destacar l’abordatge de polítiques públiques en matèria de violència familiar, per tal de donar una resposta integral que vagi més enllà dels serveis socials d’atenció primària i fer front al desenvolupament del pla de govern en aquesta matèria, coordinant i gestionant l’execució de les polítiques de lluita contra la violència familiar.

Pròximament el Departament de Benestar i Família subscriurà un conveni de 165.831,44€ amb el Consorci Institut Infància i Món Urbà (CIIMU) per a la realització d’un conjunt d’actuacions i estudis sobre la millora dels serveis de prevenció, detecció i abordatge dels maltractaments a la infància. El CIIMU està constituït per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined