La Generalitat concedeix fins a 100 € mensuals per al lloguer de l'habitatge

El DOGC publica l'ordre que convoca la concessió dels ajuts a les famílies amb rendes més baixes

query_builder   7 juliol 2003 09:56

event_note Nota de premsa

La Generalitat concedeix fins a 100 € mensuals per al lloguer de l'habitatge

El DOGC publica l'ordre que convoca la concessió dels ajuts a les famílies amb rendes més baixes

· La Generalitat de Catalunya, a través de la conselleria de Benestar i Família, concedeix un ajut de fins a 100 euros mensuals per al lloguer de l’habitatge habitual de les famílies amb rendes més baixes· El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre

Barcelona, 4 de juliol de 2003

Tal com preveu la Llei de suport a la família recentment aprovada pel Parlament de Catalunya, avui es publica al DOGC l’ordre per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al lloguer de l’habitatge habitual a aquelles unitats familiars que estiguin compreses dins dels següents supòsits:

a. Unitats arrendatàries formades per famílies nombroses

b. Unitats arrendatàries formades únicament per pare o mare amb fill/s menor/s a càrrec, i/o fill/s majors d’edat amb disminució de grau igual o superior al 33%

c. Unitats arrendatàries formades per dona/es que hagi/n patit violència domèstica en els darrers tres anys

d. Unitats arrendatàries formades únicament per persones majors de 65 anys

e. Unitats arrendatàries formades únicament per persones majors de 65 anys i algun/es persona/es amb disminució de grau igual o superior a 33%

Els ingressos màxims de la unitat familiar que sol·liciti l’ajut per a lloguer de l’habitatge hauran de ser iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, si bé es tenen en compte diverses variants, segons el municipi on està ubicat l’habitatge i el nombre d’integrants de la unitat arrendatària. Així mateix, entre altres requisits, les famílies arrendatàries no han de tenir cap habitatge en propietat, la renda de lloguer no podrà ser superior a 450 euros mensuals i aquest habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent de la família sol·licitant.

La quantia

L’import de l’ajut serà l’equivalent al 50% del lloguer mensual, amb un màxim de 100 euros mensuals; el període màxim subvencionable és de quatre mesos, i l’import màxim de l’ajut per unitat arrendatària de 400 euros

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 de setembre i els impresos poden demanar-se a les delegacions territorials del Departament de Benestar i Família i a les seves oficines.