El Govern reestructura direccions generals del Departament de Benestar i Família

Aproposta de la consellera Anna Simó

query_builder   20 gener 2004 16:00

event_note Nota de premsa

El Govern reestructura direccions generals del Departament de Benestar i Família

Aproposta de la consellera Anna Simó

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la reestructuració de les direccions generals del Departament de Benestar i Família. Les direccions generals de Serveis Comunitaris i d’Acció Cívica s’integren en una única Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques. La Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials passa a tenir el rang de Secretaria sectorial.

El Govern de la Generalitat, a proposta de la consellera Anna Simó, ha aprovat avui el decret de reestructuració de les direccions generals del Departament de Benestar i Família.

La reestructuració integra en una única Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques els òrgans i les funcions fins ara atribuïts a la Direcció General de Serveis Comunitaris i a la Direcció General d’Acció Cívica. Aquesta mesura s’emmarca en l’objectiu de simplificar àrees de gestió i reduir la presència d’alts càrrecs directius a l’Administració.

D’altra banda, la Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, amb les funcions i estructura establertes per les disposicions vigents, passa a tenir el rang de Secretaria Sectorial i a denominar-se Direcció de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Depenent de la nova Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques es crea la Subdirecció General d’Equipaments i Habitatge social, amb les funcions següents:

Programar l’adjudicació d’habitatges socials. Promoure i realitzar la coordinació per l’adjudicació d’habitatge social amb institucions, entitats i altres administracions públiques. Fer les propostes d’ordenació, simplificació i racionalització dels serveis i equipaments adscrits. Organitzar i coordinar les funcions i recursos al seu càrrec. Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular de la direcció general.

S’adscriuen a la Subdirecció General d’Equipaments i Habitatge Social, el Servei d’Habitatge Social i el Servei de Coordinació i Suport Tècnic així com els òrgans que en depenen.

S’adscriuen a la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques el Servei de Promoció i Activitats, el Servei de Plans i Programes i la Secció de Programació i Difusió.