40.000 famílies rebran aquest mes de juny els ajuts per fills i filles de 0-3 i 0-6 anys

El Departament de Benestar i Família ha rebut fins avui 132.415 sol·licituds d'ajuts per a famílies amb fills a càrrec

query_builder   4 juny 2004 18:30

event_note Nota de premsa

40.000 famílies rebran aquest mes de juny els ajuts per fills i filles de 0-3 i 0-6 anys

El Departament de Benestar i Família ha rebut fins avui 132.415 sol·licituds d'ajuts per a famílies amb fills a càrrec

El Departament de Benestar i Família ha rebut fins avui 132.415 sol·licituds d’ajuts per a famílies amb fills o filles menors de tres anys i per a famílies nombroses o monoparentals amb infants menors de sis anys corresponents a la convocatòria del 2004. Aquests ajuts es poden demanar fins al 31 de desembre.

Es preveu que abans del dia 30 d’aquest mes de juny s’hauran pagat les ajudes corresponents a 40.000 sol·licituds, per un import global de 22 milions d’euros, segons ha anunciat avui la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, en la presentació d’un estudi sobre natalitat a Catalunya.

El Departament de Benestar i Família ha destinat, dins dels límits de l’actual pressupost prorrogat, un total de 50.625.650 euros al pagament dels ajuts per infant a càrrec. Aquesta quantitat s’ampliarà en el segon semestre de l’any, un cop aprovats els pressupostos del 2004. En total, el Govern destinarà durant el 2004 uns 144 milions d’euros al pagament d’aquestes ajudes.

Es preveu que aquest any la convocatòria beneficiarà un total de 250.841 famílies i 288.467 nens i nenes, un 13,38% i un 12,5% més que l’any passat respectivament.

La quantia de la prestació és de 550 euros per infant menor de 3 anys, amb un augment de 25 euros en relació amb l’any anterior. Per a les famílies nombroses i les famílies monoparentals, la quantia és de 625 euros per infant menor de 6 anys. En tots els casos, l’abonament es farà en un sol pagament. Es preveu que del total de 250.841 famílies que es beneficiaran dels ajuts n’hi haurà 38.670 de nombroses i 17.648 de monoparentals.

DADES PRÀCTIQUES

• Quantia de l’ajut: 550 € per infant menor de 3 anys i 625 € per cada infant menor de 6 anys a les famílies nombroses i les famílies monoparentals.

• Qui el pot demanar: les famílies amb infants nascuts entre l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2004; les famílies nombroses i les famílies monoparentals amb infants nascuts entre l’1 de gener de 1998 i el 31 de desembre de 2004; les famílies amb infants en acolliment permanent o preadoptiu o en adopció, sempre que la data de l’acta notarial o la sentència de l’adopció o l’acolliment estigui compresa entre l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2004 i, en el cas de les famílies nombroses i les famílies monoparentals, entre l’1 de gener de 1998 i el 31 de desembre de 2004.

• Quan es pot demanar: fins al 31 de desembre de 2004. Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts durant el mes de desembre de 2004, el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2005.

• Com es pot demanar: les sol·licituds s’han de formalitzar en impresos que es facilitaran a la seu del Departament de Benestar i Família; a l’Institut Català del Voluntariat, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció o als Serveis Territorials del Departament.

També es poden presentar sol·licituds a través d’internet a la web del Departament de Benestar i Família ( www.gencat.net/benestar ), o bé es pot omplir la sol·licitud a través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i presentar-la telemàticament ( www.cat365.net o telèfon 902 01 23 45).

• Presol·licitud automàtica: El Departament de Benestar i Família ha enviat un imprès de sol·licitud ja emplenat a totes aquelles famílies que en la convocatòria anterior ja van demanar la prestació i consti que tenen dret a percebre-la aquest any. En aquest cas, només cal que retornin l’imprès signat al Departament i que, si hi ha variació de les seves circumstàncies familiars, aportin la documentació acreditativa. Per primera vegada, les famílies que l’any passat ja van rebre l’ajut també poden confirmar la seva presol·licitud a través d’un missatge curt (SMS) a través de telèfon mòbil.

undefined
undefined
undefined
undefined