El Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal de l'Urgell promouen la integració dels immigrants

El conveni signat avui compta amb la participació d'altres administracions públiques, entitats i associacions del territ

query_builder   4 abril 2003 16:21

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal de l'Urgell promouen la integració dels immigrants

El conveni signat avui compta amb la participació d'altres administracions públiques, entitats i associacions del territ

· El Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal de l’Urgell han firmat un protocol de col·laboració per promoure la plena incorporació dels immigrants en la vida social de la Comarca.· El Departament i el Consell Comarcal elaboraran un Pla d’integració amb la participació i el cofinançament d’altres administracions públiques i del sector privat. Els Ajuntaments de la comarca de l’Urgell que així ho desitgin, podran adherir-se a aquest Pla.· A la comarca de l’Urgell viuen ara 3.009 persones d’origen estranger, el 91% de les quals són extracomunitèries. La majoria provenen de l’Àfrica del nord i d’Amèrica central i del sud.

Tàrrega (Urgell), 4 d’abril de 2003

La consellera del Departament de Benestar i Família, Irene Rigau, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell, Rosa Maria Mora, han signat un conveni de col·laboració per a la realització del Pla comarcal d’integració dels immigrants a la Comarca de l’Urgell.

Aquesta actuació tindrà com a finalitat contribuir a la plena incorporació d’aquests col·lectius en la vida social de la Comarca, potenciant-hi la convivència i la cohesió comunitàries, així com la igualtat d’oportunitats, la lluita contra l’exclusió i la igualtat d’accés als recursos col·lectius.

El Pla d’integració dels immigrants de la comarca de l’Urgell s’inscriu en la política de la Generalitat de Catalunya d’integració dels immigrants establerts a Catalunya. Per assolir aquest objectiu, la Generalitat prepara i du a terme programacions, recursos i serveis coherents i coordinats de suport al ple desenvolupament personal i social dels immigrants estrangers, potencia la participació d’aquests en la construcció nacional de Catalunya i promou la informació i la sensibilització.

El Departament de Benestar i Família està portant a terme Plans comarcal d’integració dels immigrants a trenta comarques catalanes. Per assolir aquests objectius, el Departament de Benestar i Família considera necessari comptar amb la participació de les altres administracions públiques i del sector privat.

Amb la finalitat d’un partenariat el més ampli possible, el Pla es basarà en la participació del màxim d’entitats, serveis i administracions presents en el territori objecte del Pla. A tal fi, els signants del conveni s’han compromès a cercar la participació i cofinançament d’altres administracions públiques i del sector privat. En aquest sentit, els Ajuntaments de la comarca de l’Urgell que així ho desitgin, podran adherir-se al Pla, mitjançant la signatura del protocol corresponent.