Benestar i Família apuja un 20% els ajuts a les pensions de viduïtat més baixes

L'ordre de la consellera Anna Simó es publica avui al DOGC

query_builder   13 setembre 2004 17:00

event_note Nota de premsa

Benestar i Família apuja un 20% els ajuts a les pensions de viduïtat més baixes

L'ordre de la consellera Anna Simó es publica avui al DOGC

El complement passa aquest mes de 300 a 360 € anuals, amb caràcter retroactiu des del gener, i prop de 120.000 persones beneficiàries rebran una paga addicional de 40 €
Els ajuts del Govern de la Generalitat per complementar les pensions de viduïtat més baixes s’apujaran aquest mes de setembre per segona vegada aquest any i passaran de 300 euros anuals a 360, amb un augment del 20%, amb efectes retroactius des del mes de gener.

 Així es desprèn d’una ordre de la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, que avui publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), que modifica l’ordre vigent des del gener i que s’adapta a l’establert a la Llei de Pressupostos per al 2004, aprovada el 16 de juliol.

A través d’aquesta modificació, les persones que rebien l’ajut durant l’any 2003 i que van rebre una denegació per aquest any i van deixar de cobrar-lo, el tornaran a rebre a partir d’aquest mes de setembre, com ja se’ls ha comunicat per carta.

Amb aquests increments, el Departament de Benestar i Família destinarà globalment aquest any 43,6 milions d’euros al pagament d’ajuts complementaris a les pensions de viduïtat més baixes, una partida que suposa un increment de quasi el 35% respecte amb la que s’hi va destinar el 2003. En total, el 2004 rebran ajuts complementaris unes 123.000 persones, unes 8.600 més que l’any anterior.

La quantia de l’ajut per a les persones vídues que tenen ingressos inferiors a 7.040 €, és a dir, per a la majoria dels beneficiaris, s’apuja ara fins a 360 € anuals -30 € mensuals- amb efectes retroactius des del mes de gener. El gener passat el Govern ja va actualitzar aquest ajut de 289 a 300 € anuals, en un augment inicial del 3,8%, 7 dècimes per sobre de l’IPC català.

Els pagaments amb els nous imports es començaran a fer a la nòmina de setembre incloent-hi els endarreriments que corresponguin. D’aquesta manera, la gran majoria de les persones beneficiàries -prop de 120.000- a més dels 30 euros corresponents al setembre rebran aquest mes una paga addicional de 40 euros en concepte dels endarreriments acumulats des del gener.

Així mateix, les persones que van retornar els diners que els va reclamar l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), en sobrepassar el topall d’ingressos que fins llavors la llei fixava, començaran a rebre’ls retornats a partir d’aquest mes i quedaran liquidats en els propers mesos.

Les condicions d’accés a l’ajut seran les mateixes que regien fins ara pel que fa als següents requisits :

Ser perceptor d’una pensió de viduïtat de la Seguretat Social .  No tenir rendes derivades del treball.

Es modifica la condició següent:

Que els ingressos totals anuals, inclòs el complement, no superin els 7.400 € anuals (abans eren 7.213 €).

Les persones que l’any passat gaudien de l’ajut, enguany estaran en algun d’aquests dos supòsits:

Si tenen ingressos per sota dels 7.040 €/any passaran a rebre els 360 € (30 al mes). Si els seus ingressos estan entre els 7.040 i els 7.400 € cobraran la part proporcional, si no és que aquesta part fos inferior a la quantitat que rebien l’any passat. En aquest cas rebrien el mateix que l’any passat i es garantirà sempre una quantitat mínima de 6 euros mensuals. En cap cas la persona perceptora es quedarà per sota de la quantitat que ja rebia l’any passat.

Distribució territorial dels ajuts

La previsió de despesa final dels complements a les pensions de viduïtat, un cop aprovada la Llei de Pressupostos per a l’any 2004, és de 43.600.860 euros.

El 96,90% de les 123.025 persones beneficiàries dels complements de les pensions d’aquest any rebran l’import màxim de 360 euros i el 3,10% rebran quantitats inferiors, d’una mitjana de 180 euros. Territorialment, 87.822 de les persones beneficiàries són de les comarques barcelonines (per un import  de 31.064.526 €), 9.318  de les gironines (per un import de 3.336.602 €), 11.179 de les lleidatanes (per un import de 3.998.374 €) i 14.706 de les tarragonines i de les Terres de l’Ebre (per un import de 5.201.358 €). 

Tramitació i abonament de l’ajut

Les persones que ja van rebre els ajuts durant l’any 2003 els perceben sense necessitat de presentar una nova sol·licitud, sempre que continuïn reunint els requisits establerts.

El període de sol·licitud de l’ajut està obert durant tot l’any. Totes aquelles que se’ls reconegui la pensió de viduïtat en el transcurs de l’any rebran la part proporcional de l’ajut a partir de la data de reconeixement de la mateixa.

Els nous sol·licitants podran presentar les seves sol·licituds a través de les oficines de Benestar i Família o a través de la pàgina web del Departament ( www.gencat.net/benestar/ ). En el cas de nous sol·licitants que compleixin els requisits en el transcurs de l’any, la quantia de l’ajut serà proporcional.

Una nova llei de prestacions assistencials

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha expressat la voluntat que els actuals complements de les pensions de viduïtat quedin inclosos en la nova llei de prestacions assistencials que prepara el Departament per tenir a punt abans d’acabar l’any. Aquesta llei desenvoluparà des de Catalunya les prestacions econòmiques per a les persones que més ho necessiten i complementarà les pensions més baixes que perceben moltes persones del nostre país, mentre el Govern central, que té les competències i la responsabilitat d’assegurar unes pensions dignes, no garanteixi uns ingressos suficients per a tothom.

Un dels compromisos programàtics del Govern de la Generalitat és establir un ajut econòmic anual que l’any 2007 representi uns ingressos equivalents almenys al 80% del salari mínim interprofessional a totes les persones titulars de pensions de jubilació i invalidesa no contributives, de fons assistencials i de les pensions contributives més baixes.