El Govern ha aprovat l'establiment del currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic superior en audiopròtesis

query_builder   27 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat l'establiment del currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic superior en audiopròtesis

D’acord amb la regulació del Reial decret 62/2001, el Govern, a proposta de la consellera d’Ensenyament, ha establert el currículum per a l’ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic superior en audiopròtesi.La durada d’aquest cicle formatiu serà de 2000 hores, amb 1.590 hores de formació en el centre educatiu i 410 hores de formació en centres de treball.La competència general d’aquest tècnic, a partir d’una prescripció mèdica, és la de seleccionar, muntar, reparar i adaptar pròtesis per a la correcció de deficiències auditives, instruint en la seva utilització i complint o assegurant el compliment de les especificacions establertes per la normativa i la prescripció corresponent.Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:a) Administrar i gestionar un gabinet audioprotèticb) Observar i mesurar les característiques anatomosensorials de la hipoacúsiac) Seleccionar, adaptar i lliurar pròtesis auditivesd) Fabricar, modificar i reparar motlles adaptadors i protectors auditius, reparar i modificar pròtesis auditives:Pel que fa a l’àmbit professional i de treball, aquest tècnic podrà exercir la seva activitat professional principalment en establiments destinats a l’adaptació i venda de pròtesis auditives, com a representant de pròtesis auditives en el sector sanitari. També pot desenvolupar la seva activitat en el sector industrial, en l’àrea de reparació i elaboració de productes audioprotètics.Aquest professional podrà integrar-se en un equip multidisciplinari, format per assistents socials, psicòlegs i pedagogs, en l’àrea d’educació, per al seguiment dels infants amb deficiències auditives.També podrà participar en totes les activitats que es realitzin en la seva àrea de treball, inclosa la formació d’altres tècnics, sempre que la legislació vigent li ho permeti.Pel que fa a l’àmbit funcional i tecnològic, aquest professional se situa en les funcions i subfuncions de planificació, organització i gestió del gabinet audioprotètic, recepció i atenció a persones hipoacúsiques, selecció i adaptació de pròtesis auditives, disseny i elaboració de productes audioprotètics, supervisió de la fabricació i control de qualitat dels productes obtinguts.Les principals ocupacions i llocs de treball, a tall d’exemple, i especialment amb finalitats d’orientació professional, que podrien ser exercits un cop adquirida la competència professional definida en el perfil del títol són:- Audioprotetista.- Assistència tècnica de pròtesis auditives.- Tècnic comercial en sistemes d’avaluació audiològica i protecció auditiva.- Audiometrista.- Tècnic en elaboració de materials audioprotètics.- Tècnic en exploració de l’audició en equips assistencials.