El Govern aprova el decret pel qual es modifiquen el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària a Catalunya, el Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria i el Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s'estableix

query_builder   25 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual es modifiquen el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària a Catalunya, el Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria i el Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s'estableix

 El Govern aprova el decret pel qual es modifiquen el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària a Catalunya, el Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i el Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits variables de l’educació secundària obligatòria.Com a conseqüència de l’aprovació d’un reial decret de desembre de 2000, el qual tenia per objecte la modificació dels horaris mínims i els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, el Govern català va introduir en l’ordenament català els nous horaris de les àrees d’educació secundària de conformitat amb aquell reial decret.Amb el decret aprovat avui, però, s’adequa el currículum de l’educació secundària obligatòria als nous mínims establerts modificant el nombre i la distribució de crèdits per a cada cicle, així com també ajustant l’ordenació dels crèdits variables de l’educació secundària obligatòria.A més, la possibilitat d’augmentar l’horari total de l’educació secundària obligatòria ha permès ampliar l’assignació horària de l’àrea de ciències de la naturalesa i la de l’àrea de ciències socials.L’aplicació del nou currículum s’efectuarà de la següent forma:- primer i tercer curs, any acadèmic 2002 - 2003- segon i quart curs, any acadèmic 2003 - 2004El Govern aprova el decret pel qual es modifica el Decret 82/1996 de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat i el Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s’adequa l’organització dels ensenyaments de batxillerat al règim nocturn.Com a conseqüència de l’aprovació d’un reial decret de desembre de 2000, el qual tenia per objecte la modificació de l’estructura i dels ensenyaments mínims del batxillerat, resulta obligat modificar determinats aspectes així com també l’annex I del decret 82/1996.El Govern català ja va introduir en l’ordenament català algunes d’aquestes modificacions a través d’un decret aprovat el maig de 2001, el qual introduïa variacions en determinats aspectes de l’ordenació curricular de l’educació secundària obligatòria, del batxillerat i del batxillerat nocturn.Amb el decret aprovat avui, però, s’introdueixen els canvis en l’assignació horària i en els objectius i continguts de les matèries exigits pels nous ensenyaments mínims estatals.Així, augmenten el nombre de crèdits en relació a la part comuna del currículum, que és la que contribueix fonamentalment a la funció formativa general, en àrees com llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, filosofia i història.Pel que fa a la part diversificada del currículum, que és aquella que es construeix l’alumne/a a partir de l’elecció de matèries pròpies de modalitat, de matèries optatives i del tema del treball de recerca, en funció dels seus interessos, passa de 38 a 30 crèdits.Tanmateix, els canvis en el nombre de crèdits fa que sigui necessari introduir modificacions relacionades amb l’opció que té l’alumne en començar el Batxillerat d’escollir una modalitat, així com també en aquelles ocasions en les quals l’alumne decidís canviar de modalitat o cursar-ne una per primera vegada.S’estableix, a més, una nova taula d’equivalència de les matèries pròpies cursades.Cal destacar una altra de les novetats en relació a les matèries optatives del centre, d’entre les quals s’haurà d’ofertar una estada a l’empresa (70 hores com a mínim): en els casos en els quals l’alumne acrediti una experiència laboral igual o superior a 140 hores podran sol·licitar-ne l’exempció.Finalment, el present decret introdueix aquestes modificacions en el decret 22/1999, d’adequació dels ensenyaments de batxillerat al règim nocturn.L’aplicació del nou currículum s’efectuarà de la següent forma:- primer curs, any acadèmic 2002 - 2003- segon curs, any acadèmic 2003 ’ 2004