S'informa al Govern sobre el balanç dels Fons Estructurals i de Cohesió de la Unió Europea a Catalunya l'any 1999

query_builder   9 gener 2001 17:00

event_note Nota de premsa

S'informa al Govern sobre el balanç dels Fons Estructurals i de Cohesió de la Unió Europea a Catalunya l'any 1999

Els cobraments rebuts per la Generalitat de Catalunya l’any 1999 dels Fons Estructurals i de Cohesió, han estat de 26.405,3 MPTA (158.699.049,19 euros), dels quals 23.504,7 MPTA (141.266.092,09 euros) corresponen als Fons Estructurals (11.399,6 MPTA o 68.512.975,85 euros del FEDER, 3.056,5 MPTA o 18.424.026,05 euros del FSE, 8.461,6 MPTA o 50.855.240,22 euros del FEOGA-O i 587 MPTA o 3.527.941,05 euros de l’IFOP); als Fons de Cohesió corresponen 2.900,5 MPTA (17.432.356,08 euros).La seva aplicació correspon als objectius de reconvertir les zones en declivi industrial i facilitar l’adaptació dels treballadors a les mutacions industrials, combatre l’atur de llarga durada i facilitar la inserció professional de certs col·lectius, fomentar el desenvolupament de les zones rurals i accelerar l’adaptació de les estructures agràries i pesqueres.Pel que fa a les noves aprovacions i donat que l’any 1999 és l’últim any del període de programació 1994 - 1999, l’import de les noves aprovacions és relativament baix.Respecte al Fons de Cohesió cal indicar que la Generalitat ja va cobrir l’any 1997 el total de recursos que se li havien assignat per al període 1995 - 1999. Així doncs, l’any 1999 no s’han presentat ni aprovat nous projectes de la Generalitat, produint-se únicament alguna ampliació dels ja existents. Del total de 48.399 MPTA (290.883.848,40 euros), 47.066 MPTA (28.287.357,04 euros) corresponen a projectes gestionats per l’Administració central, 65 MPTA (390.657,86 euros) a projectes gestionats per la Generalitat de Catalunya i 1.269 MPTA (7.626.843,60 euros) a projectes gestionats per l’Administració local.Pel que fa als Fons Estructurals, no s’ha aprovat cap nova intervenció, corresponent la totalitat dels nous recursos aprovats a ampliacions de les intervencions ja existents. Les subvencions ja aprovades a Catalunya (per a totes les administracions que hi actuen) durant l’any 1999 assoleixen un import total de 4.643,1 MPTA (27.905.593,01 euros) dels quals 2.455,1 MPTA (14.755.448,17 euros) corresponen al FEDER, 89 MPTA (534.900,77 euros) al FSE, 2.013,9 MPTA (12.103.782,77 euros) al FEOGA - O i 85,1 MPTA (511.461,30 euros) a l’IFOP. D’aquests imports destaquen els més de 1.700 MPTA (10.217.205,77 euros) amb càrrec al FEDER corresponents a ampliacions dels programes de diferents iniciatives comunitàries i els més de 1.800 MPTA (10.818.217,87 euros) amb càrrec al FEOGA - O corresponents a ajuts a la indústria agroalimentària a l’empara de l’Objectiu 5 a.