Constituïdes les vuit comissions que elaboren les propostes de contingut de l'acord

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana

query_builder   10 maig 2004 18:15

event_note Nota de premsa

Constituïdes les vuit comissions que elaboren les propostes de contingut de l'acord

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana

Les vuit comissions de treball que han d’elaborar les propostes d’actuació contemplades en la Declaració per a un Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana han quedat ja constituïdes i han començat a treballar. La composició d’aquestes comissions és clau per elaborar les propostes, ja que el resultat final del seu treball haurien de ser accions acceptades per totes les parts. Per afavorir aquest procés de consens les comissions estan integrades per experts, uns designats directament per les institucions impulsores de la Declaració i altres acordats entre totes les parts. Els acords de les comissions de treball s’elevaran a les institucions signants de la Declaració, per incloure-les en l’Acord final.

L’Acord parteix d’un ampli consens sobre els problemes que l’actual model de creixement de l’economia catalana pot plantejar a llarg termini. Les vuit comissions de treball centren el seu esforç en la formulació de propostes concretes, per tal d’anar conduint l’economia catalana cap a un model més competitiu i que fomenti la qualitat de l’ocupació. En aquest ordre d’idees, les propostes sobre les que estan treballant les comissions s’articulen en un triple horitzó temporal, de llarg, mitjà i curt termini. El calendari de treball amb el qual estan funcionant les comissions de cadascun dels àmbits centra el gruix de la seva feina fins al juliol. No obstant això, es preveu que els documents finals es tanquin al setembre. L’Acord també preveu que es creïn diversos indicadors per avaluar en un futur l’eficàcia real de les accions proposades.

L’Acord estratègic contempla vuit grans àmbits en els que s’ha d’incidir per assegurar la competitivitat i la internacionalització de l’economia catalana, cadascun dels quals constitueix l’objecte del treball de les vuit comissions:

 Infrastructures de transport, telecomunicacions i energètiques Polítiques actives d’ocupació i formació Recerca, desenvolupament, tecnologia i innovació Polítiques socials Relacions laborals Finançament de l’activitat econòmica Entorn afavoridor de l’activitat empresarial Internacionalització i projecció internacional

L’Acord contemplarà tot tipus de mesures encaminades a millorar la competitivitat, la qualitat de l’ocupació i la internacionalització de l’economia catalana, des dels canvis legislatius a plans d’acció coordinats entre les institucions. El seu objectiu principal és la transformació del model econòmic català cap a les noves realitats i exigències pròpies d’una economia cada cop més globalitzada, i la seva adaptació a un model més obert i competitiu. La implicació de les forces socials catalanes en l’elaboració de les mesures garanteix el consens social imprescindible.

La Declaració per a l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana va ser signada el passat 17 de febrer per els Departaments d’Economia i Finances, Treball i Indústria, i Comerç, Turisme i Consum; les organitzacions empresarials Foment del Treball, Pimec-Sefes i Fepime; i, els sindicats CC.OO i UGT.

Barcelona, 10 de maig del 2004

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined