Els REGISTRES CIVILS de Catalunya utilitzaran el CATALÀ

El Departament de Justícia i el Ministeri de Justícia signaran un protocol per a la normalització lingüística del Registre Civil

query_builder   15 octubre 2004 17:30

event_note Nota de premsa

Els REGISTRES CIVILS de Catalunya utilitzaran el CATALÀ

El Departament de Justícia i el Ministeri de Justícia signaran un protocol per a la normalització lingüística del Registre Civil

El català es podrà emprar amb tota normalitat al Registre Civil gràcies a un protocol d’actuació que els propers dies signaran a Barcelona el conseller de Justícia, Josep M. Vallès, i el ministre de Justícia, Juan Fernando López Aguilar.

La signatura d’aquest acord, que inclou la informatització dels registres civils de Catalunya, obre una nova etapa del foment del català a l’Administració de Justícia ja que, fins ara, hi havia moltes dificultats per fer inscripcions i altres tràmits en llengua catalana al Registre Civil.

El Departament de Justícia havia demanat en diverses ocasions al Ministeri les actuacions i modificacions necessàries perquè es reconegués el català al Registre Civil degut a les nombroses queixes que es rebien en aquest sentit i el confusionisme i la inseguretat jurídica que aquest fet generava.

Aquesta situació era producte d’una  llei que només preveia l’ús del castellà perquè es va aprovar en una època en què la llengua catalana no estava reconeguda oficialment i la Generalitat considerava imprescindible l’adequació de la norma a l’actual marc jurídico-lingüístic previst a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia.

El Protocol en matèria lingüística

El protocol reconeix, per primera vegada en l’àmbit del Registre Civil, la realitat plurilingüística de l’Estat espanyol amb ple respecte a les competències de les comunitats autònomes que, com Catalunya, tenen una llengua oficial pròpia.

Per aquest motiu, el protocol entre la Generalitat i el Govern central contempla que ambdues institucions  “han de facilitar l’aplicació del principi de doble oficialitat” en l’àmbit dels registres civils de Catalunya, de manera que els assentaments s’hauran de fer també en català i els registres civils hauran de subministrar als ciutadans documents, tant en català com en castellà.

Un dels principals acords del protocol és que es portaran a terme els tràmits necessaris per promoure les reformes legislatives i reglamentàries, en especial de la Llei i del Reglament del Registre Civil –que daten de 1957 i 1958, respectivament-, i altres actuacions que siguin precises per tal que la inscripció d’assentaments i l’emissió de certificats del Registre Civil pugui fer-se sense dificultats ni discriminacions tant en català com en castellà.

A més, els folis dels llibres del Registre Civil, així com els impresos, segells i sistemes informàtics hauran de ser distribuïts en cada una de les llengües oficials de Catalunya.

Mentre es porti a terme el procés de modificació de la Llei i del Reglament del Registre Civil, la direcció general dels Registres i del Notariat dictarà una instrucció interpretativa que permetrà fer els assentaments i l’emissió de certificats del Registre Civil tant en català com en castellà.

La informatització dels registres a Catalunya

D’altra banda, el Protocol bilateral també contempla la necessitat d’informatitzar els registres civils de Catalunya, i en especial el Registre Civil Unic de Barcelona.

D’aquesta manera, el compromís és la plena i completa informatització dels registres civils, als quals se’ls hi dotarà del programa d’aplicació informàtica general de gestió registral “INFOREG”, desenvolupat pel Ministeri de Justícia .

D’acord amb aquest Protocol, els registres civils també facilitaran als ciutadans la possibilitat d’obtenir certificacions del Registre Civil per via telemàtica  i es crearà una aplicació informàtica específica per a la instrucció dels expedients del Registre, especialment els expedients de nacionalitat i matrimoni.

Per tal de d’implementar els instruments tecnològics i informàtics als registres civils, el Departament i el Ministeri signaran en el termini d’un mes un conveni específic de col•laboració per al desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions en aquest àmbit judicial.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined