El Departament de Justícia promou la MEDIACIO FAMILIAR a les comarques de Tarragona

ATarragona hi treballen 85 mediadors familiars

query_builder   13 octubre 2004 13:32

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia promou la MEDIACIO FAMILIAR a les comarques de Tarragona

ATarragona hi treballen 85 mediadors familiars

El Departament de Justícia ha organitzat tot un seguit d’activitats per promoure la mediació familiar com a via alternativa als tribunals per resoldre els conflictes de parella i que ha evidenciat ser un bon mecanisme ja que set de cada 10 parelles en conflicte arriben a un acord pacífic gràcies a la mediacíó.

El Departament de Justícia ha organitzat tot un seguit de jornades per promoure a les comarques de Tarragona la mediació familiar com a via alternativa als tribunals en casos de conflictes de parella i d’aquesta manera arribar a acords satisfactoris per a les dues parts.

Un dels objectius d’aquestes jornades és obrir un debat entre els professionals de la mediació ubicats a Tarragona per tal d’avançar en la consolidació d’aquesta figura alternativa als jutjats i que està a l’abast de tots els ciutadans.

És per això que el Centre de Mediació Familiar de Catalunya revisarà, en dues Jornades a Tarragona, el funcionament d’aquesta institució després de tres anys de l’entrada en vigor de la Llei de Mediació Familiar de Catalunya.

A Tarragona hi ha 85 mediadors homologats pel Departament de Justícia del total de 1.300 que hi ha a tot Catalunya.  Els mediadors familiars són especialistes dels camps de la psicologia, l’educació, el treball social, la pedagogia i el dret.

Set de cada 10 parelles en conflicte arriben a un acord satisfactori per a les dues parts gràcies a la mediació familiar, evitant d’aquesta manera un conflicte judicial que pot agreujar més les diferències familiars. A més, un  92 % de les parelles sotmeses a mediació han qualificat aquesta experiència de “molt bona”, un 5% com a  “bona” i un 3% van preferir no contestar.

La primera de les jornades programades a Tarragona se celebrarà el 21 d’octubre als Serveis Territorials del Departament de Justícia d’aquesta ciutat i estan destinades als col•legis professionals i als jutges i magistrats.

La primera Jornada de Mediació Familiar de Catalunya, que es va celebrar a Barcelona el passat dijous 30 d’octubre, va ser presidida pel director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, Xavier Muñoz i va comptar amb una assistència de més de 200 professionals del sector. 

La Mediació Familiar a Catalunya

La mediació familiar és planteja com una eina alternativa o complementària a la via judicial per resoldre els conflictes sorgits en l’àmbit familiar. És un procés totalment voluntari i que es porta a terme mitjançant la intervenció d’una tercera persona, el mediador, que és una peça clau en tot el procés. Aquest és designat per les parts, per l’autoritat judicial o pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya

La mediació, la poden demanar les persones unides en matrimoni, les que constitueixen una unió estable de parella i les que, sense ser-ho, tenen fills en comú i d’altra banda, les persones que tenen un conflicte per raó d’aliments o d’institucions tutelars.

Per tenir accés a la mediació familiar gratuïta es necessari que els ingressos econòmics, al menys d’una de les dues parts, no siguin superiors com a màxim al doble del salari mínim interprofessional.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined