Comunicat del Departament de Justícia sobre la gestió del Torn d'Ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona

L'aportació que rep el Col·legi d'Advocats de Barcelona supera proporcionalment les que reben els col·legis de Catalunya i de la majoria de la resta de comunitats autònomes

query_builder   5 octubre 2004 14:00

event_note Nota de premsa

Comunicat del Departament de Justícia sobre la gestió del Torn d'Ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona

L'aportació que rep el Col·legi d'Advocats de Barcelona supera proporcionalment les que reben els col·legis de Catalunya i de la majoria de la resta de comunitats autònomes

Davant les informacions procedents del Col•legi d’Advocats de Barcelona, on es qualifica d’insuficients les aportacions de la Generalitat per a la gestió de l’assistència jurídica gratuïta, la direcció general de Relacions amb l’Administració de Justícia vol fer les següents puntualitzacions:

Durant l’any 2003, el Col.legi va rebre del Departament la quantitat d’ 1.082.000 euros per a la gestió d’aquest servei.

 A finals de 2004, aquesta quantitat es podrà estimar en torn d’1.107.000 euros.

L’aportació que rep el Col•legi d’Advocats de Barcelona supera proporcionalment la que reben els col•legis de Catalunya i de la majoria de la resta de comunitats autònomes.

Cal destacar que aquestes xifres no inclouen les retribucions dels professionals que presten el servei.

La quantitat que el Departament assigna als Col•legis per raó de la gestió del servei té en compte el nombre i volum de les intervencions de cada col•legi, perquè representa un percentatge sobre les retribucions abonades per les intervencions aprovades. Cap col•legi –llevat del de Barcelona- ha posat cap objecció a aquest sistema ni ha al•legat perjudici per causa del mateix.

La Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia vol recordar que –des de l’inici de la seva gestió el gener de 2004-   va iniciar els contactes necessaris per a millorar qualitativament i quantitativa aquest servei a tot Catalunya.

Fruit d’aquests contactes, va ser una proposta d’acord del Departament amb el Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya que suposa importants increments en les partides de gestió i retribucions dels advocats d’ofici. En aquest procés, solament el Col•legi d’Advocats de Barcelona va manifestar la seva disconformitat per raó de l’import de les despeses de gestió, sense discrepar dels criteris retributius dels professionals col•legiats.

La Direcció General informa igualment que està revisant la documentació acreditativa de les despeses de gestió de l’assistència jurídica gratuïta, que va ser requerida al Col•legi d’Advocats de Barcelona i que li acaba de ser lliurada a data 30 de setembre

No obstant això, el Departament ha fet un pagament anticipat sobre el pressupost de 2004 destinat a aquest servei.

El Departament de Justícia posarà en marxa la realització d’auditories, juntament amb la Intervenció General de la Generalitat, per examinar el grau d’eficiència  de la prestació del servei, en els termes que assenyala la resolució de la conselleria de l’11 de maig passat per la qual s’aprovaven els mòduls de compensació econòmica per a les actuacions professionals dels advocats en matèria de torn d’ofici per als anys 2003 i 2004.

El Departament expressa una vegada més la seva voluntat de facilitar aquest dret constitucional, amb els increments econòmics que permetin l’exercici de les disponibilitats pressupostàries, però també amb mesures d’avaluació i correcció que permetin assegurar la qualitat d’un servei, que presten generalment amb dedicació i competència els membres de la professió a tot Catalunya.