El Departament de Governació i Relacions Institucionals facilita als ciutadans l'exercici del dret de petició davant les administracions públiques catalanes

El Decret que regula aquest dret promou l'ús d'Internet per formular les peticions

query_builder   6 febrer 2003 12:37

event_note Nota de premsa

El Departament de Governació i Relacions Institucionals facilita als ciutadans l'exercici del dret de petició davant les administracions públiques catalanes

El Decret que regula aquest dret promou l'ús d'Internet per formular les peticions

El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat ha establert el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes. S’entén el dret de petició com la possibilitat que té qualsevol persona o entitat d’adreçar-se per escrit a una Administració per formular sol·licituds en temes de la seva competència. Aquest dret està reconegut en l’article 29 de la Constitució

El dret de petició el pot exercir qualsevol persona física o jurídica, independentment de la seva nacionalitat, davant l’Administració de la Generalitat i els ens locals, així com davant els òrgans de direcció i d’administració dels organismes vinculats o dependents. Les peticions poden tenir per objecte qualsevol assumpte o matèria comprès en l’àmbit de competències de l’Administració destinatària de la petició, amb excepció dels assumptes per als quals existeixi un procediment específic.

El Decret 21/2003, que es basa en la Llei orgànica 4/2001, que regula el dret de petició, té com a objectiu concret facilitar l’exercici d’aquest dret davant les administracions públiques catalanes i té en compte especialment les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, una qüestió que ha estat regulada de forma innovadora pel Govern de la Generalitat. Les peticions s’han de formalitzar per escrit mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne l’autenticitat. L’escrit, juntament amb la documentació que s’hi adjunti, s’ha de presentar a les dependències de l’entitat competent sobre l’objecte de la petició o davant qualsevol altre registre o dependència admès a aquest efecte.

També es pot presentar a través d’Internet. El Departament que presideix el conseller Josep Maria Pelegrí ha elaborat un model d’escrit de petició que és a disposició dels ciutadans i ciutadanes a les dependències de les administracions públiques catalanes i, a través d’Internet, al portal de l’Administració Oberta de Catalunya. En el supòsit que s’admeti la petició, l’òrgan competent ha de respondre i notificar la resposta en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació. Si es considera oportú, la resposta es pot publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.