La Generalitat presenta noves línies d'ajuts per impulsar l'R+D+I al territori

Consulta totes les presentacions previstes

query_builder   20 setembre 2004 16:10

event_note Nota de premsa

La Generalitat presenta noves línies d'ajuts per impulsar l'R+D+I al territori

Consulta totes les presentacions previstes

Presentacions previstes

20/09/04

- 11.00 h: Cambra de Comerç de Barcelona. Delegació de l’Anoia

- 12.00 h: cambra de Comerç de Tortosa

- 19.30 h: Cambra de Comerç de Reus

21/09/04

- 12.30 h: Cambra de Comerç de Tarragona

- 19.00 h: Cambra de Comerç de Valls

22/09/04

- 12.00 h: Cambra de Comerç de Girona

- 18.00 h: Cambra de Manresa

24/09/04

- 12.00 h: Cambra de Comerç de Lleida

28/09/04

- 10.00 h: Cambra de Terrassa

- 11.00 h: Cambra de Comerç de Barcelona. Delegació Osona

- 12.00 h: cambra de Sabadell

29/09/04

- 09.00 h: UPC i UB (Vèrtex)

Important: el nombre d’actes pot variar. Trobareu la informació actualitzada en el web del CIDEM.

La Generalitat invertirà 24,2 milions d’euros per impulsar l’R+D+I en el teixit productiu català

L’objectiu és convertir Catalunya en un dels països capdavanters europeus en R+D+I

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), adscrit al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, invertirà 24,2 milions d’euros per impulsar la capacitat d’innovació del teixit industrial català, a través de quatre noves línies d’ajut especialitzats. L’objectiu és convertir Catalunya en un dels països capdavanters de la Unió Europea (UE) en investigació, desenvolupament tecnològic i innovació.

A banda d’impulsar la capacitat d’innovació del teixit productiu, la Generalitat pretén a través d’aquests ajuts fomentar l’especialització en les activitats de gestió del coneixement, la configuració de grups industrials capaços d’adoptar estratègies transnacionals, i la creació d’un entorn innovador per a les empreses catalanes.

La posada en marxa d’aquestes línies d’ajuts s’emmarquen dins d’un conjunt d’actuacions estratègiques pròpies de la nova política industrial del Govern de la Generalitat de Catalunya, que promouen els canvis necessaris per millorar la productivitat, la internacionalització i l’ocupació estable i de qualitat, i donen resposta al repte que té Catalunya d’avançar cap a una economia basada en el coneixement. Aquestes actuacions estratègiques es complementaran amb accions de millora de l’entorn innovador per a les empreses i de foment de la difusió tecnològica amb la creació i l’augment de la capacitat dels centres tecnològics.

Línies d’ajuts especialitzats

Ajuts a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica

La Generalitat destinarà 3,5 milions d’euros a l’impuls de projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica empresarials i, en particular, incidirà en les petites i mitjanes empreses, que es caracteritzen per una elevada subcontractació a proveïdors d’R+D externa, com són els centres públics de recerca, els centres de recerca i tecnològics privats sense ànim de lucre i els centres de suport a la innovació tecnològica del CIDEM.

A través d’aquesta línia d’ajuts, la Generalitat pretén fomentar la capacitat innovadora, tant tecnològica com en àrees com l’organització de la producció, el disseny, la logística o la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació de les petites i mitjanes empreses.

- Mesura d’ajuts a projectes de recerca industrial: el termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 19 d’octubre de 2004.

- Mesura d’ajuts a projectes de desenvolupament tecnològic i projectes d’innovació tecnològica: el termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 22 d’octubre de 2004.

- Mesura d’ajuts per a la innovació en gestió de processos i disseny industrial: el termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 13 d’octubre de 2004.

Ajuts a la inversió industrial en recerca, desenvolupament i innovació per a sectors altament exposats a la competitivitat internacional

Amb un import de 12 milions d’euros, aquest programa d’ajuts es dirigeix de forma prioritària a determinats sectors que, segons estudis realitzats pel CIDEM, són especialment sensibles al procés d’adaptació al nou context de competència internacional. Són els sectors del tèxtil-confecció, l’electrònica de consum, i l’automoció, incloent-hi en aquest darrer les motocicletes.

En aquests tres sectors és fonamental millorar la capacitat d’innovació tecnològica i avançar també en altres tipus d’innovació (organitzativa, de disseny, automatització, logística...) per adaptar-se al nou context de globalització i assolir nous avantatges competitius.

Aquesta línia d’ajuts prestarà també una particular atenció als projectes amb alt impacte socioeconòmic i que contribueixin a l’enfortiment d’aquells entorns locals més afectats pel procés de transformació industrial.

El termini de presentacions de sol·licituds és el 15 d’octubre.

Ajuts a projectes empresarials en recerca, desenvolupament i innovació en sectors estratègics

La Generalitat destinarà 5,7 milions d’euros a aquells projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament tecnològic que comportin l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als existents a l’empresa i a la indústria catalana.

Són objecte d’aquests ajuts les empreses que pertanyen als sectors aerospacial, farmàcia, productes alimentaris tecnològicament avançats, i els de producció de maquinària tecnològicament avançada, per a les energies renovables, així com per a les empreses les activitats de les quals configurin la cadena de valor d’aquests sectors.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 d’octubre de 2004.

Ajuts a projectes conjunts de recerca i desenvolupament tecnològic

La Generalitat destinarà 3 milions per fomentar la configuració d’agrupacions i els projectes conjunts de recerca i desenvolupament tecnològic, entre empreses, amb la participació de centres públics i privats de recerca i centres tecnològics, per desenvolupar tecnologies que difícilment poden ser portades a terme de manera individual atesa la manca de capacitat.

Aquests incentius es dirigeixen a tots els sectors però en particular a les empreses dels sectors d’alt potencial de creixement, ja que els esforços i recursos per a la realització de projectes conjunts de recerca i desenvolupament tecnològic s’han de concentrar en aquells sectors on es poden obtenir beneficis significatius i on la interacció entre els diferents agents és fonamental per al desenvolupament de nous productes i processos. Aquests sectors prioritaris són l’aerospacial, la indústria farmacèutica, el sector agroalimentari de segona generació i la fabricació de maquinària tecnològicament avançada per a les energies renovables.

El termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 30 d’octubre de 2004.