La Generalitat aprova la millora del camí de Mas Pils, a Rabós (Alt Empordà)

Amb el condicionament d'aquest tram finalitzaran les obres del camí d'Espolla a Coll de Banyuls

query_builder   10 febrer 2003 14:51

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova la millora del camí de Mas Pils, a Rabós (Alt Empordà)

Amb el condicionament d'aquest tram finalitzaran les obres del camí d'Espolla a Coll de Banyuls

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte de condicionament del camí de Mas Pils (darrer tram del camí d’Espolla a Coll de Banyuls), al terme municipal de Rabós (Alt Empordà). Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el segon trimestre d’aquest any amb un termini d’execució de 6 mesos, té un pressupost de 242.000 EUR (40,2 MPTA).

Durant el mes de febrer de 2000 va finalitzar el condicionament del tram entre Mas Pils i Coll de Banyuls, i en aquests moments es troba en execució el tram d’Espolla a Rabós.

Ara, amb el condicionament del tram corresponent al camí de Mas Pils, quedaran totalment acabades les obres de millora del camí d’Espolla a Coll de Banyuls.

Descripció de les obres

 Per a l’execució de les obres s’utilitza la plataforma del camí existent que té unes característiques de pista forestal sense cap tipus de paviment. El camí tindrà una calçada bidireccional de 4 m d’amplada, sense delimitació de carrils per als dos sentits de circulació. El traçat projectat té una longitud total de 1.271 m.

Per les condicions d’us del camí s’ha previst l’existència d’una berma pel costat del terraplè de 0,5 m on s’ubicarà la barrera de seguretat. D’altra banda, la cuneta del camí, d’1 m d’amplada, estarà revestida amb un talús trepitjable pel trànsit sense problemes d’estabilitat.

El projecte es completa amb els elements de drenatges longitudinal i transversal, així com la senyalització vertical i horitzontal corresponent.