La Generalitat aprova la millora de la travessera de Sils (Selva)

Inclou la millora del revolt entre el carrer Major i l'avinguda Costa Brava amb una inversió de 548.000 €

query_builder   30 gener 2003 16:15

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova la millora de la travessera de Sils (Selva)

Inclou la millora del revolt entre el carrer Major i l'avinguda Costa Brava amb una inversió de 548.000 €

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la Direcció General de Carreteres, ha aprovat el projecte de millora i condicionament de la travessera de Sils (Selva), a la carretera C-63, entre els punts quilomètrics 15,943 i 16,432. Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el segon trimestre de 2003 amb un termini d’execució de 4 mesos, suposa una inversió de 548.000 € (91 MPTA).

L’objectiu d’aquesta actuació és reforçar el ferm de la travessera de Sils de la carretera C-63, redistribuint, al mateix temps, les amplades destinades al trànsit de vehicles i a les voreres per a vianants. A més, s’inclouen obres de drenatge, renovació de l’enllumenat públic i adequació de la senyalització vertical a la normativa actualment vigent.

Descripció de les obres

La nova secció urbana construïda varia segons els diferents trams:

El tram inicial, més interurbà, es construirà amb una secció de 2 carrils de 3,5 m sense voreres. El tram més urbà es construirà amb una calçada de 2 carrils de 3 m, una zona d’aparcament de 2,2 m i unes voreres amb una amplada que varia de 2,4 a 2,5 m.

 A la intersecció entre el carrer Major i la carretera C-63, s’enderrocarà l’illeta existent per a reconstruir-la de nou, un cop fet el reforç general del ferm.

Com a mesura complementària per millorar la travessera, al revolt d’intersecció entre el carrer Major i l’avinguda Costa Brava se li ha dotat d’un sobre ample de 3 m per tal facilitar el gir de vehicles pesats que actualment circulen amb dificultats per la travessera.

El projecte es completa amb els elements de drenatge pluvials, la substitució d’escocells per altres nous, així com la renovació i millora de l’enllumenat públic i la senyalització vertical i horitzontal corresponent.