La Generalitat adjudica les obres del nou intercanviador de Sagrera Meridiana

query_builder   10 juny 2004 16:58

event_note Nota de premsa

La Generalitat adjudica les obres del nou intercanviador de Sagrera Meridiana

La Generalitat destinarà 87,1 MEUR milions d’euros a l’execució de les obres del projecte constructiu del nou intercanviador de Sagrera Meridiana del metro a través de les obres adjudicades avui per l’empresa pública GISA, depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a la UTE formada per Isolux Wat, SA & Scrinser, SA & Comsa, Empresa Constructora, SA. Aquest gran intercanviador permetrà absorbir els més de 90 mil viatgers al dia que utilitzaran aquest pas quan hi arribi la línia 9. Connectant la L1, la L5, la L9, i en un futur la L4 i Renfe, es convertirà en un dels punts més importants de la xarxa de transport públic a Barcelona.

La necessitat d’un nou intercanviador

L’actual intercanviador de correspondència entre la L1 i la L5 és el que més s’utilitza de tota la xarxa de metro de Barcelona i és un dels que més mancances presenta a nivell de mobilitat dels usuaris al presentar passadissos, escales i vestíbuls estrets i no estar adaptat a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR).

A aquesta gran demanda d’usuaris s’hi haurà de sumar els que abocarà l’arribada de la L9 en aquest mateix punt a finals del 2005 o principis del 2006. Es calcula que aquest intercanviador passarà aleshores de rebre 50 mil viatgers al dia  a acollir-ne 90 mil. 

A això, cal afegir-hi a més,  els viatgers que hi aportarà el futur perllongament de la L4, que passarà també per aquest nus, i la construcció d’una nova estació de Renfe prevista en el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010.

Tot plegat ha portat a la necessitat de redissenyar, modernitzar, ampliar i adaptar aquest equipament per convertir-lo en un potent intercanviador que esdevindrà un dels punts més importants de la xarxa de transport públic a Barcelona.

Àmbit del projecte:

El projecte:

Les obres adjudicades preveuen les següents actuacions:

      1. Reforma i ampliació del l’actual intercanviador per  permetre l’intercanvi de viatgers entre L1, L5 i L9, i en el futur de la L4,   augmentant i millorant al mateix temps la capacitar d’intercanvi entre les línies L1 i L5 i adaptant-lo a PMRs. La solució plantejada al projecte constructiu preveu que el passadís de correspondència existent, s’amplii de 3 metres a 20 metres d’amplada i un intercanvi directe mitjançant ascensors des de la línia 9 a les andanes de la L1 i L5.

        2. Ampliació dels vestíbuls secundaris de L1 i L5 per tal d’augmentar la seva capacitat i adaptar-los també a PMRs.

            3. Ampliació de la capacitat de les andanes de la L1 i L5 modificant l’esquema existent (una andana central i dos laterals) substituint-lo per una andana única central amb una amplada entre  9 m.

Per tal d’executar aquest treballs es farà necessari modificar la cota de les vies de RENFE, deprimint-les uns dos metres. 

A més, s’executarà la estructura bàsica per garantir la futura construcció d’una estació a les línies C3 i C4 de Rodalies RENFE  amb connexió amb el nou intercanviador.

Terminis

Les obres es realitzaran en dues fases:

La 1ª Fase finalitzarà abans de finals del 2005 per permetre la posada en servei de la L-9  i s’executaran les següents actuacions: 

-          Eixamplament de vestíbul

-          Remodelació de les andanes de la L1 i la L5

-          Retoc del pas sobre la Renfe

La 2ª Fase té un termini de 37 mesos a partir de l’inici de l’obra i s’actuarà en:

-          Modificació de la cota de vies de Renfe

-          Acabament del vestíbul adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

Situació actual:

Futur intercanviador:

Tall transversal (canvi rasant Renfe):

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined