FGC adquireix 13 nous trens a les empreses Alstom, CAF i Bombardier destinats a la línia Llobregat-Anoia

query_builder   1 octubre 2003 19:04

event_note Nota de premsa

FGC adquireix 13 nous trens a les empreses Alstom, CAF i Bombardier destinats a la línia Llobregat-Anoia

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presidit aquesta tarda la signatura del contracte pel qual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) adquireix 13 unitats de tren a les companyies Alstom, CAF i Bombardier. Els nous trens es destinaran a la línia Llobregat-Anoia de FGC.

L’adquisició d’aquestes noves unitats és una més de les actuacions necessàries per a l’entrada en servei dels metros comarcals de l’Anoia i del Bages, un projecte que permetrà el pas d’un tren cada vint minuts entre Martorell - on es podrà enllaçar amb la resta de línies - i les poblacions d’Igualada i Manresa respectivament. En les hores punta, i la resta del dia un cop cada hora, aquests trens circularan com a semidirectes fins a Barcelona

Aquest projecte, planificat per FGC i presentat el passat mes de març pel conseller Felip Puig, entrarà en servei el 2005 amb l’objectiu de donar resposta, tant a les necessitats de connexió amb Barcelona com la mobilitat intracomarcal, així com convertir Martorell en un important intercanviador.

La signatura del contracte de compra, que ha estat presidida pel conseller de PTOP, Felip Puig, ha anat a càrrec dels màxims responsables de les tres empreses encarregades de la fabricació dels trens, els senyors Antonio Oporto, president d’Alstom, Alejandro Legarda, conseller director general de CAF i José Caparrós, president de Bombardier, així com del president de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Herce.

El cost de la operació de compra de les 13 unitats, de tecnologia i prestacions anàlogues a les actuals UT-213, suposarà una inversió final de 80,8 milions d’euros.

 

Els metros comarcals de l’Anoia i del Bages

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està treballant des de fa temps sobre la idea de millorar el servei en els ramals de rodalia. Tanmateix, la necessitat de contemplar el nou servei, no de forma aïllada, sinó dins el conjunt de la xarxa integrada, requeria dues condicions prèvies:

Ø      Disposar d’un servei suburbà amb un tren cada 12 minuts fins a Martorell (Metro del Baix Llobregat), per tal que els transbordaments entre ambdós serveis es poguessin fer d’una forma còmoda per als clients.

Ø      Disposar de les infraestructures necessàries per compatibilitzar aquest servei suburbà reforçat amb les circulacions semidirectes, en el tram Martorell – Plaça Espanya.

En aquest escenari el projecte de metros comarcals requereix, com a condició prèvia, el desdoblament total de les vies entre Plaça Espanya i Olesa.

Els darrers anys s’han anat completant diferents trams d’aquest desdoblament, amb la qual cosa, a hores d’ara, els trams pendents (travessera de Pallejà, inclòs el semisoterrament; desdoblament El Palau -Martorell – Olesa, i nova estació de Martorell-Central) estan inclosos en la llista d’actuacions d’inversió que les administracions portaran a terme en els propers anys. En aquest sentit, i per la seva complexitat, s’ha de remarcar el conveni ja signat amb el Ministeri de Foment per resoldre la nova estació de Martorell-Central i la variant de traçat entre aquesta estació i Martorell-Enllaç (obres ja iniciades).

Els nous metros comarcals

El servei dels metros comarcals permetrà la circulació d’un tren cada vint minuts des d’Igualada i Manresa a Barcelona, és a dir, tres trens semidirectes de cada ramal, que en hores punta arribaran fins a Pl. Espanya. La resta de la jornada es mantindrà la freqüència d’un tren cada vint minuts per ramal. D’aquests trens, un de cada ramal continuarà fins a Pl. Espanya i els altres dos arribaran fins a Martorell, on es podrà connectar amb el Metro del Baix Llobregat i amb rodalies de Renfe. D’aquesta manera, Martorell esdevindrà un punt central de connexió entre l’Anoia, el Bages, el Vallès, el Baix Llobregat i el Barcelonès.

Així, es mantindran els serveis regionals horaris de tipus semidirecte amb origen o destinació Barcelona. I en l’hora punta del matí (de 7 a 9) tots els trens descendents perllongaran el seu trajecte fins a Barcelona sense necessitat de transbordament a Martorell-Central.

Una resposta a l’increment de la demanda

L’evolució demogràfica i les característiques de la població indiquen que la demanda d’un servei més intens de transport per ferrocarril augmentarà en els propers anys. Els usuaris del ramal Igualada – Martorell han augmentat un 23% en els darrers sis anys i s’ha passat dels 622.000 viatgers/any el 1996, als 765.000 viatgers/any el 2002. D’aquests, el 57% ha estat per desplaçaments interns a la comarca i el 43% restant, d’usuaris externs. Així mateix, el ramal Manresa – Martorell ha tingut un increment de viatgers del 16,9% en els darrers 6 anys, i s’ha passat dels 734.832 viatgers l’any 1996, als 859.383 el 2002. D’aquests, el 67% ha estat per desplaçaments interns a la comarca i el 33% restant, d’usuaris externs.

Sens dubte, el nou servei de ferrocarril i l’intercanviador de Martorell milloraran l’oferta ferroviària de les comarques del Bages i de l’Anoia, tant per motius laborals (àrees industrials), com per estudis (Universitat Autònoma , campus de Castelldefels i Terrassa) o per motius no obligats. En aquest sentit doncs, es preveu passar dels 2,2 milions de viatges anuals que es fan actualment, als 3 milions.

Inversions en curs per a la implantació dels metros comarcals

Al marge de les actuacions necessàries ja esmentades i de l’adquisició de les noves 13 unitats, cal un seguit d’actuacions específiques en els ramals per poder prestar el nou servei. D’entre aquestes, s’han de remarcar les següents:

Ø      Desdoblaments parcials (nous punts d’encreuament) per tal de garantir el servei d’un tren cada vint minuts a cada ramal (Manresa i Igualada).

Ø      Supressió de passos a nivell

Ø      Millores del sistema de senyalització i, en particular, la substitució de l’actual sistema  BAS en el ramal Martorell – Igualada per un altra anàleg al de la resta de la línia.

En aquest sentit, tant FGC com el Departament de Política Territorial i Obres Públiques han endegat les actuacions corresponents, que en aquests moments es troben en fase de projecte o de sol·licitud d’ofertes. El següent quadre resumeix les principals magnituds econòmiques del projecte:

Actuació /  Pressupost MEUR

Desdoblament de via de la travessera de Pallejà  46,6

Desdoblament de via entre El Palau i Martorell  31,2

Nou intercanviador de Martorell-Central  3

Desdoblament de via entre Martorell i Olesa de Montserrat  10,8

Supressió de passos a nivell  5,4

Punts d’encreuament nous ramals d’Igualada i Manresa 4,1

Actuacions en matèria de seguretat i senyalització  3,9

Soterrament d’Igualada  15

Nous trens  80,8

Total: 200,6

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined