El Govern de la Generalitat decideix crear un fons per rehabilitar 40 barris de tot Catalunya

És la primera llei que impulsa el Govern en aquesta legislatura

query_builder   8 març 2004 12:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat decideix crear un fons per rehabilitar 40 barris de tot Catalunya

És la primera llei que impulsa el Govern en aquesta legislatura

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui un dels primers projectes de llei de la legislatura. De fet, es tracta de la primera llei nova, la Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen atenció especial, que té com a objectiu rehabilitar un mínim de 40 barris de tot Catalunya en els pròxims 4 anys. Aquest Projecte de llei respon a un dels objectius del Govern de Catalunya: la rehabilitació integral de barris per evitar la seva degradació i per millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees.

El Projecte de llei aprovat avui preveu la creació d’un fons que servirà per finançar projectes d’intervenció integral que tinguin per objectiu la millora urbanística, social i econòmica de barris que requereixen una atenció especial. Els projectes els hauran de presentar els respectius municipis. La contribució del Fons al finançament dels projectes s’establirà en cada cas i representarà, com a mínim, el 50% i, com a màxim, el 75% del seu pressupost global.

La dotació econòmica del fons s’establirà anualment en el pressupost de la Generalitat i serà adscrita al Departament de Política Territorial i Obres públiques.

Municipis beneficiaris

La Llei estableix que podran rebre finançament del Fons aquells municipis en els quals s’ubiquin barris o àrees urbanes que es trobin, s’hagin trobat o puguin trobar-se en alguna de les situacions següents:

  Processos d’involució urbanística: degradació de les edificacions, persistència de dèficits d’equipaments, insuficiència o manca de qualitat de la urbanització i l’espai públic.

  Problemàtica demogràfica: pèrdua o envelliment de la població o creixement massa accelerat que requereix canvis urbanístics o de serveis.

  Presència de problemes econòmics o socials d’especial gravetat.