El document base, que es debatrà aquesta tardor, sha fet amb els agents implicats a tots nivells en làmbit forestal
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, el director general del Medi Natural, Ramon Luque, i el subdirector general de Boscos i Gestió de la Biodiversitat, Ignasi Rodríguez, presentaran el proper dijous, 9 de desembre, en roda de premsa, el procés delaboració del Segon Pla General de Política Forestal (2005-2014).El Pla General de Política Forestal és un pla territorial sectorial que té per objectiu establir les directrius i les estratègies que han de fomentar la gestió sostenible dels terrenys forestals, assegurar la conservació dels ecosistemes i les seves funcions ambientals. Alhora ha de garantir el desenvolupament dels espais forestals de Catalunya i els seus valors socials i econòmics.Ladministració forestal catalana ha volgut donar una nova orientació al Pla, compartint el procés de redacció del document base que es debatran aquesta tardor amb els agents implicats a tots nivells en làmbit forestal a Catalunya.