Milà: "Sostenibilitat i desenvolupament econòmic no són conceptes antagònics ni excloents"

El conseller de Medi Ambient i Habitatge ha pronunciat la conferència "Sostenibilitat i Cohesió Social: Factors de mod

query_builder   23 febrer 2004 10:14

event_note Nota de premsa

Milà: "Sostenibilitat i desenvolupament econòmic no són conceptes antagònics ni excloents"

El conseller de Medi Ambient i Habitatge ha pronunciat la conferència "Sostenibilitat i Cohesió Social: Factors de mod

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha pronunciat aquesta tarda la conferència "Sostenibilitat i Cohesió Social: Factors de modernització econòmica", al Cercle d’Economia de Barcelona. Segons Milà "la política de planificació en matèria ambiental del Departament es fonamentarà en el principi que sostenibilitat i desenvolupament econòmic no són conceptes antagònics ni excloents. És per això que cal una dotació d’infraestructures de transport i comunicacions adequades, una garantia de subministraments energètics, compatibles amb el medi ambient, polítiques actives de formació, inversió en recerca, i foment de les xarxes d’excel·lència per a un impuls de la capacitat emprenedora".

Primerament, ha dit, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge es vol avançar en l’aplicació d’un dels objectius del VI Programa Marc Europeu en matèria de medi ambient, com és la internalització dels costos ambientals. Es tracta que, "cada cop més tots els processos productius i de serveis repercuteixin en els seus costos ambientals, a través de la implantació de sistemes d’anàlisis del cicle de vida dels productes, tenint en compte tant les repercussions econòmiques com les energètiques i les de disposició dels residus". La regulació de la comptabilitat mercantil ja preveu la necessitat, a partir de determinades dimensions de les empreses, de fer públics els comptes ambientals. Es tracta de fer-ne costum i de dotar aquesta comptabilitat de credibilitat, a més que les empreses i les administracions en treguin totes les lliçons que en resultin. Igualment, les noves infraestructures hauran de considerar el territori com un "servei afectat" i compensar les pèrdues dels valors de paisatge, biodiversitat, connectivitat biològica i d’imbornal de gasos hivernacle.

El conseller Milà ha anunciat que impulsarà la creació de l’Institut Català de Recerca Ambiental com a organisme independent i que haurà d’esdevenir l’autoritat científica i tècnica del país en matèria ambiental amb la integració d’equips ja existents de recerca aplicada.

Un altre dels instruments de planificació estratègica ambiental serà l’Agenda 21 de Catalunya. Servirà per aportar els elements de participació dels agents en la redacció dels Plans territorials, integrar el treball transversal dels diferents departaments de la Generalitat per establir una Comissió interdepartamental de sostenibilitat, donar un paper real i útil al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), elaborar pactes estratègics per a la sostenibilitat amb els diferents sectors productius, i incorporar indicadors de sostenibilitat a l’acció del Govern.

En quant a les propostes d’actuació específiques per al sector de les tecnologies ambientals a Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ja ha començat a treballar en la creació de la Mesa sectorial d’empresa i medi ambient. Aquesta Mesa ha d’afavorir l’establiment de programes d’assistència a les empreses per a l’acompliment de la legislació ambiental i les implantacions i reformes tecnològiques corresponents. Haurà de col·laborar en la redacció de l’Estratègia Catalana contra el Canvi Climàtic, trobar mecanismes d’acord voluntaris amb les empreses per millorar la seva adequació ambiental, impulsar el sector empresarial català cap a una major projecció exterior, i impulsar el Pla d’acció de la Comissió Europea perquè els governs nacionals i regionals, la indústria, i d’altres parts interessades millorin la creació i l’adopció de tecnologies ambientals.

En l’àmbit de les tecnologies, el Departament de Medi Ambient i habitatge promourà la participació de Catalunya en el Programa Comunitari de definició de les Millors Tècniques Disponibles (MTD), i mantindrà una línia permanent d’informació sobre els treballs de l’Institut per a la Prospecció Tecnològica (IPTS).

Està previst, paral·lelament, avançar en els sistemes d’ecogestió i ecoetiquetatge. Un dels objectius per al període 2004-2007 és el d’incrementar notablement el nombre d’empreses i organitzacions adherides al sistema EMAS, ISO 14001, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, a través de la intensificació de les campanyes informatives a les empreses i al públic en general, a més de l’increment de l’incentiu a les empreses, ja siguin econòmics, fiscals o de simplificació de procediment. També es potenciaran les actuacions transversals en matèria de producció i consum de productes i serveis que incorporin criteris ambientals.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge s’implicarà decididament en el Pla de mobilitat sostenible, ja que és el sector del transport el que més pes té en el conjunt de les emissions de gasos que causen l’efecte hivernacle a Catalunya. Sobretot anirà centrat en la Regió metropolitana de Barcelona i d’altres àrees metropolitanes del país.

"La nostra voluntat", ha dit Milà, "és treballar per assolir el compromís europeu d’obtenir el 12% de la producció energètica a través de fonts d’energia renovables". El Departament establirà una línia d’ajuts a particulars per a la instal·lació i monitoratge de col·lectors solars, amb l’objectiu d’arribar als 8.000 sostres solars a Catalunya, i posarà en funcionament una xarxa de centrals d’aprofitament de la biomassa, d’acord amb el Pla estratègic forestal de Catalunya. En l’àmbit de l’energia eòlica, s’iniciarà un procés de concertació territorial i social per a la revisió del Mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya, incorporant la variable de distribució territorial de les instal·lacions per evitar concentracions o dispersions indesitjades.

Per avançar en l’educació ambiental dels ciutadans, s’està ja treballant per incorporar aspectes ambientals en la formació de la persona des dels seus inicis a l’escola fins a la seva formació professional, passant pels cicles universitaris, a través de l’Estratègia catalana d’educació ambiental (ECEA). S’ha iniciat un procés de participació per promoure l’acció proambiental individual i col·lectiva com a valor cívic i ètic.