Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: novetats de la segona edició i dinàmiques en l'Àmbit Metropolità 1993-2000

query_builder   27 setembre 2004 19:17

event_note Nota de premsa

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: novetats de la segona edició i dinàmiques en l'Àmbit Metropolità 1993-2000

Aquesta tarda, el secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nel·lo, i el director general de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ramon Luque, conjuntament amb representants del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF, han presentat la segona edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. Aquest nou mapa incorpora unes millores que permeten identificar més tipologies d’usos de sòl ja que la seva resolució és superior a la de la primera edició.

 

Què és el MCSC?

El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) és un producte digital d’alta resolució que forneix una radiografia acurada dels principals tipus de cobertes i usos del sòl (boscos, conreus, matollars, zones urbanes, etc.) del territori català. El mapa és realitzat CREAF i finançat per la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

La primera edició del mapa (MCSC-1) es va obtenir per fotointerpretació i digitalització en pantalla de ortofotos digitals en color natural obtingudes per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a partir de fotografies aèries de l’any 1993. La segona edició (MCSC-2), actualment en curs de realització, representa una actualització i una millora molt substancial respecte la primera. El MCSC-2 s’obté per modificació dels límits de la primera edició a partir de la fotointerpretació en pantalla de les ortofotos digitals en color natural elaborades per l’ICC a partir de fotografies aèries del període 2000-2003. En ambdues edicions el mapa arriba a distingir clapes de boscos, de conreus o d’altres cobertes encara que tinguin només 500 metres quadrats de superfície.

 

Millores de la segona edició

La resolució. Les ortofotos utilitzades en aquesta segona edició tenen una resolució de 0,5 metres enfront els 2,5 metres de la primera edició. Aquesta resolució permet una escala de treball al voltant d’1:1.500 i com a resultat, s’obté un mapa digital vectorial molt detallat, a escala 1:5.000. Això fa del MCSC-2 una eina molt més potent encara que el MCSC-1 per al coneixement, la planificació i la gestió del territori.

La llegenda. La llegenda ha estat notablement ampliada ja que s’ha triplicat el nombre de categories de cobertes del sòl representades. Però aquest augment s’ha fet respectant l’estricta comparació entre versions, atès que l’augment de categories s’ha fet per divisió de les categories originals. A més, per facilitar aquesta comparació s’ha construït una llegenda jeràrquica de 4 nivells, de manera que la llegenda de nivell 2 del MCSC-2 és equivalent a la llegenda del MCSC-1.

 

Primers resultats

La segona edició del Mapa de Cobertes té acabats els resultats de les set comarques de l’Àmbit Metropolità i per la qual cosa ja és possible conèixer els canvis en les cobertes del sòl durant un període de 7 anys (en aquest cas 1993-2000) en aquest territori. Els principals tipus de cobertes a l’Àmbit Metropolità l’any 2000 eren els boscos densos, que ocupaven el 37,8% del territori, i els conreus que ocupaven el 21,0%. Les zones urbanes representaven el 15,2% d’aquest àmbit. Si comparem aquestes dades amb les de 1993 es posa de manifest que a l’àmbit metropolità hi ha hagut una important dinàmica de canvis en les cobertes del sòl entre els anys 1993 i 2000. Els conreus són la coberta que més ha disminuït, però també s’ha produït una reducció significativa en la superfície de bosc. Per contra, han augmentat els matollars i les zones urbanes. Aquests canvis són resultat essencialment de quatre factors: l’abandonament agrícola, els incendis forestals, la regeneració natural de la vegetació i la urbanització.

Els incendis forestals han guanyat la partida a la regeneració natural en aquest territori durant els set anys considerats. Tot i que s’ha produït un cert augment en la superfície de bosc a partir d’algunes zones que l’any 1993 tenien només una coberta arbustiva, aquesta regeneració natural ha estat insuficient per contrarestar la pèrdua de bosc deguda sobretot als incendis forestals durant aquest període. La disminució dels conreus s’ha degut en part a la construcció de noves zones urbanes i industrials i de xarxes de comunicació i a la colonització per part de matolls i herbassars de conreus abandonats durant el període i en els anys immediatament anteriors.

Disponibilitat i aplicacions del MCSC

El MCSC és de lliure utilització a la web del CREAF (http://www.creaf.uab.es/mcsc/) i a l’apartat de cartografia de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (http://gencat.net/mediamb). Tot i que aquest mapa pot resultar d’interès general, els principals destinataris són les administracions, empreses, centres de recerca i universitats. El ventall d’aplicacions és molt ampli: prevenció d’incendis forestals, planificació i gestió territorials, estudis de fragmentació del medi natural, disseny de connectors biològics, avaluacions d’impacte ambiental, planificació de grans infrastructures (autovies, xarxa elèctrica d’alta tensió...), etc.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined