La Generalitat estudia amb detall el risc ambiental dels llots dipositats a l'abocador de Flix

query_builder   17 setembre 2004 17:50

event_note Nota de premsa

La Generalitat estudia amb detall el risc ambiental dels llots dipositats a l'abocador de Flix

El Departament de Medi Ambient i Habitatge realitza analítiques per determinar la possible presència radioactiva als residusI encarrega a la UB els estudis necessaris per avaluar el possible risc ambiental del dipòsit de residus

Els residus provinents de l’empresa Ercros Industrial, S.A. es confinen, des de  l’any 1988, en un dipòsit controlat propietat de l’ajuntament de Flix. Aquest abocador és explotat per la pròpia empresa.

Els tipus de residus que es gestionen en aquest abocador són majoritàriament els llots de la depuradora de l’empresa, terres amb fosfat bicàlcic, llots de clorur fèrric i residus que per la seva tipologia són assimilables a residus banals (paper, fusta, plàstics). En base a aquests condicionants i d’acord amb la legislació vigent sobre residus, aquest abocador està catalogat com un abocador per a rebre residus inerts i no especials.

L’abocador va ser autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) l’any 1988 i el 2000 es va donar el permís a una nova ampliació. En l’actualitat, només es troba en explotació la segona fase.

Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), a través de l’ARC, com a qualsevol altre activitat industrial, es fan  controls periòdicament. D’aquests controls es desprenen que no hi ha existència de lixiviats, és a dir, que no genera líquids que es puguin filtrar ni es generen emissions de gasos a l’atmosfera. A més, els paràmetres que analitza seguint els protocols establerts, assenyalen que els resultats estan dins la normativa vigent.

Cal recordar que l’estudi del CSIC assenyala que una part dels llots abocats per l’empresa tenen una baixa activitat radioactiva natural provinent de la matèria primera (fosforita) a partir de la qual s’obté el fosfat bicàlcic. Els nivells de radioactivitat dels llots resultants del procés varen ser avaluats pel Consell de Seguretat Nuclear, únic organisme amb competències per fer-ho, que va determinar que aquests casos estarien exempts de l’aplicació de mesures de protecció radiològica específica.

Tot i això, i donades les conclusions de l’estudi que s’ha efectuat sobre els llots abocats en el riu Ebre, el DMAH ja va remetre mostres d’aquests residus a dos organismes diferents de la comunitat científica perquè determinin els possibles nivells de radioactivitat. Aquesta iniciativa s’ha posat en coneixement del Consell de Seguretat Nuclear. Els resultats es coneixeran les pròximes setmanes per la complexitat i la rigorositat que requereixen aquest tipus d’analítiques.

D’altra banda, el DMAH ja ha encarregat a la Universitat de Barcelona els estudis de detall que es considerin necessaris per avaluar el possible risc ambiental i per a les persones que poguessin comportar els llots dipositats en aquest abocador.

El DMAH compta des del primer moment amb la col•laboració de la comunitat científica per tal que aquests estudis siguin el més rigorosos i independents