L'ACA atorga a l'EMSHTR mig milió d'euros per al programa de neteja de lleres 2004-2005

query_builder   2 desembre 2004 18:30

event_note Nota de premsa

L'ACA atorga a l'EMSHTR mig milió d'euros per al programa de neteja de lleres 2004-2005

L’ACA manté la moratòria de l’explotació dels aqüífers del tram final del LlobregatS’aprova la constitució de la comissió tècnica per la implementació de la Directiva marc de l’Aigua

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA, del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acordat, en la sessió d’avui, atorgar 500.000 € a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, EMSHTR, per al programa de neteja de lleres 2004-2005. Aquesta aportació econòmica se destinarà a la conservació i manteniment de la xarxa fluvial pública dels municipis de l’àmbit metropolità.

Aquests treballs de neteja selectiva i conservació de lleres públiques tenen com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la funcionalitat del règim del sistema fluvial, respectant, ordenant i restaurant els valors naturals, així com els diferents elements que el configuren. Les actuacions del programa vindran regulades per la normativa vigent, especialment pel Decret 64/1995 de 7 de març, de prevenció d’incendis forestals.

Moratòria de l’explotació dels aqüífers del tram final del Llobregat

El Consell d’Administració de l’ACA també ha acordat modificar el règim d’explotació dels aqüífers de la Vall Baixa i delta del Llobregat, la Cubeta d’Abrera i la Cubeta de Sant Andreu de la Barca. D’aquesta manera, l’ACA manté la moratòria, fins l’1 de juliol de 2005, la tramitació de sol•licituds d’autorització de noves extraccions d’aigua per a qualsevol ús. La moratòria quedarà sense efecte quan s’aprovi el Pla d’Ordenació d’extraccions dels aqüífers de la Vall Baixa i delta del Llobregat, la Cubeta d’Abrera i la Cubeta de Sant Andreu de la Barca.

Tot i això, resten excloses d’aquesta moratòria les sol•licituds d’extracció fins un límit de 10.000 m3/any, d’acord amb les al•legacions presentades per la Comunitat d’Usuaris d’aigua de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca, CUACSA, i la Comunitat d’Usuaris d’aigua del Delta del Llobregat, CUADLL.

Constitució de la comissió tècnica per la implementació de la Directiva marc de l’Aigua

El Consell d’Administració també ha constituït un a comissió tècnica per garantir una correcta i coordinada interpretació, implementació i compliment de la Directiva Marc de l’Aigua. Aquesta normativa europea estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües que té per objectiu la protecció de les aigües superficials, continentals, de transició, costeres i subterrànies. L’objectiu principal és assolir per l’any 2015 el bon estat ecològic de les aigües.

Les funcions d’aquesta comissió seran les de coordinar i impulsar els treball per a la correcta implantació de la Directiva Marc de l’Aigua; interpretar les directrius i els criteris de la Comissió Europea i els diferents grups de treball comunitari per a la seva aplicació a Catalunya ; i elaborar directrius, orientacions i criteris d’actuació i gestió de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Medi Ambient i Habitatge.