El conseller de Medi Ambient i Habitatge promourà la Nova Cultura de l'Aigua a Europa

query_builder   1 abril 2004 17:43

event_note Nota de premsa

El conseller de Medi Ambient i Habitatge promourà la Nova Cultura de l'Aigua a Europa

La 6a Environment Conference of the Regions of Europe, ENCORE, abordarà els temes de la producció i el consum sostenible en les estratègies regionalsL’ENCORE’04 té el repte d’aprovar el Pla d’acció per a les regions europees, i també de fer front a l’ingrés dels nous membres a la UE

Els pròxims dies 1 i 2 d’abril, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, viatjarà a Florència per assistir a l’Encore’04, la Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa. Assistiran a aquesta conferència els ministres de Medi Ambient de les regions europees.

ENCORE’04 serà la primera reunió internacional on el conseller Milà compartirà experiències amb els seus homòlegs europeus i debatrà aspectes relacionats amb la consolidació de la integració mediambiental en les polítiques de desenvolupament econòmic de les regions, i, concretament, en les noves estratègies de consum i producció sostenible. La conferència també permetrà que el conseller Milà acabi de perfilar acords previs amb altres regions, així com examinar noves línies de col·laboració amb algunes de les regions d’Europa.

D’entre les reunions previstes, destaquem la del conseller Milà amb el conseller aragonès i el de la Toscana per promoure arreu d’Europa la Nova Cultura de l’Aigua. Cal assenyalar l’interès mostrat per les regions europees en aquest projecte, atesa la necessitat d’implantar el conjunt de mesures que es recullen en la Directiva marc comunitària de l’aigua 160/2000.

L’ENCORE’04 aprovarà el Pla d’acció de les polítiques regionals per al desenvolupament sostenible i un programa de treball bianual. Cal destacar-ne les línies de treball següents:

 Adopció i desenvolupament de polítiques efectives i innovadores en les àrees de producció i consum sostenible, i el repte del canvi climàtic.

 Conversió de la conferència en un instrument de comunicació de bones idees i pràctiques en sis àrees de treball definides:

 Connexió  amb altres xarxes i institucions europees

 Implantació i seguiment de les decisions que prengui l’ENCORE

 Revisió de la Carta de València

(http://www.wexford-conf.org/wexfcat/avalenc.htm)

 Organització de seminaris, debats i recerca de temes específics com ara protecció del sòl, col·laboració amb els sectors econòmics, tecnologia ambiental, polítiques integrades de productes, etc.

 Organització d’activitats relacionades amb l’ampliació de la Unió Europea

 Activitats relacionades amb la preparació de la pròxima conferència.

La Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa, ENCORE

La Conferència de Medi Ambient de les Regions d’Europa és una plataforma per als ministres i líders polítics regionals de la Unió Europea constituïda l’any 1993, i se celebra cada dos anys. Els objectius de l’ENCORE són contribuir a la implantació efectiva de les polítiques mediambientals de la Unió Europea, i millorar la governabilitat ambiental i el desenvolupament de les regions d’Europa.

 

Les regions dels diferents països membres de la Unió Europea tenen obligacions i responsabilitats legals diverses. Malgrat això, totes les regions tenen un paper important, com a mínim, quan s’implanten alguns aspectes de la política i les lleis europees (i estatals) sobre medi ambient. Moltes regions fan una gran despesa en aquesta activitat i contracten un nombre considerable de personal. En realitat, el principi de subsidiarietat significa que les regions solen estar millor situades per tractar temes relacionats amb la gestió, tot i que la seva participació directa en la presa de decisions a escala europea és limitada.

Atès aquest context, les raons per celebrar una Conferència de Medi Ambient de les Regions són les següents:

 Posar a disposició dels polítics un fòrum de discussió dels temes ambientals de transcendència regional.

 Capacitar les regions per establir una posició comuna i perquè usin la seva influència col·lectiva per formular la política ambiental dins la Unió Europea.

 Crear una xarxa permanent de regions, cosa que ha de facilitar l’establiment d’associacions per participar en projectes ambientals.

 Compartir i intercanviar experiències i Bones Pràctiques sobre afers ambientals.

Podeu trobar més informació a http://www.encoreweb.org.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined