El Departament de Medi Ambient col·laborarà amb la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya per a la gestió dels residus a la Feria de Abril, el Rocío i el Día de Andalucía

-S'elaborarà una guia de consells pràctics que serveixin com a ideari ambiental

query_builder   24 febrer 2003 18:19

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient col·laborarà amb la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya per a la gestió dels residus a la Feria de Abril, el Rocío i el Día de Andalucía

-S'elaborarà una guia de consells pràctics que serveixin com a ideari ambiental

El Departament de Medi Ambient i la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) signaran un conveni de col·laboració per tal de millorar la gestió dels residus municipals en totes les celebracions d’aquesta entitat, entre les que hi ha la Feria de Abril, el Rocío i el Día de Andalucía.

Aquesta és la continuació de la col·laboració que es va establir fa dos anys entre la FECAC i el Departament de Medi Ambient per tal d’ambientalitzar la Feria de Abril. Els resultats que es van obtenir van ser molt bons i en la darrera edició es va assolir un 29% de la recollida selectiva, una xifra molt superior a la mitjana de Catalunya.

Aquest conveni neix amb l’objectiu de millorar aspectes ambientals de forma planificada en els esdeveniments que organitza la FECAC i que acostumen a mobilitzar milers de persones i, per tant, a generar molts residus. Té una vigència d’un any, transcorregut el qual es valorarà la seva continuïtat.

Les actuacions que es duran a terme seran, en primer lloc, elaborar una guia de consells pràctics que serveixin com ideari ambiental. També s’incorporaran criteris de recollida selectiva de residus municipals en les celebracions de la FECAC.

A la Feria de Abril, que enguany se celebra a la platja de la Mar Bella, entre Barcelona i Sant Adrià, s’organitzaran, en primer lloc, sessions informatives amb les entitats participants i s’editaran uns materials de comunicació. Durant l’esdeveniment, s’organitzarà la recollida selectiva de vidre, paper, envasos, fracció orgànica i olis vegetals i s’atorgarà un premi a l’entitat que hagi donat suggeriments ambientals. També es promourà la utilització de vaixella compostable, la utilització d’envasos retornables i es coordinarà el servei de deixalleria mòbil.

Les accions que es duran a terme al Rocío, que se celebra a Montcada i Reixac, aniran encaminades a organitzar la recollida selectiva de residus i a informar i editar materials de sensibilització.

Al Día de Andalucía, que se celebra a Manresa, s’organitzarà la recollida selectiva de residus, es promourà la prevenció de residus municipals i s’instal·larà l’inflable de recollida selectiva.

L’import total del conveni és de 83.000 €, aportats per la Junta de Residus.

Els compromisos que assumeix la Junta de Residus amb aquest conveni són crear una comissió de treball per elaborar el projecte integrat d’actuacions, que estarà formada per un representant de cada una de les parts; elaborar una guia de consells pràctics amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, i assumir els costos de les actuacions de millora de la gestió dels residus en les celebracions de la FECAC que es portin a terme.