El Departament de Medi Ambient aprova el Programa anual d'aprofitaments forestals dels boscos públics

query_builder   14 abril 2004 17:47

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient aprova el Programa anual d'aprofitaments forestals dels boscos públics

El  Departament de Medi Ambient i Habitatge ha aprovat el Programa anual d’aprofitaments forestals dels boscos públics a Catalunya per a l’any 2004. Aquest programa  busca  la sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals, i fer compatible el rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies presents.

El Programa recull les previsions dels aprofitaments forestals inclosos als projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestals aprovats i ha de contenir, a més dels productes fusters, les llenyes, les escorces, les  pastures,  els  fruits,  les resines, les plantes aromàtiques,  les  plantes  medicinals, els bolets (incloses les tòfones), els productes apícoles i, en  general,  els  altres  productes  propis  dels  terrenys forestals.

Tenint en compte les previsions del programa anual d’aprofitaments i millores, s’elabora l’oferta pública de fustes i llenyes, que té per objecte donar publicitat als aprofitaments que es preveuen fer. Una vegada aprovat, les entitats interessades poden iniciar els tràmits necessaris per a l’adjudicació dels seus aprofitaments.

L’oferta pública consta d’un full detallat per a cada un dels aprofitaments que específica les dades legals de la forest, les dades econòmiques i les dades tècniques de l’aprofitament, i també diferents resums per tipus de propietat, per tipus d’espècies i per demarcacions territorials.

L’execució dels aprofitaments s’haurà d’adequar a les condicions dels plecs de prescripcions tècniques en els quals s’estableixen les directrius per fer compatible la rendibilitat dels boscos amb el manteniment de la biodiversitat, la persistència dels ecosistemes i el manteniment de la capacitat productiva dels boscos, a fi d’assolir l’objectiu de la gestió forestal sostenible.

D’acord amb aquestes previsions per a l’any 2004, les espècies forestals amb un major aprofitament són el pi roig (Pinus sylvestris), el pi negre (Pinus uncinata) i la pinassa (Pinus nigra). En total s’ofereixen 57 aprofitaments de fustes i llenyes concentrats principalment al Pirineu, els ports de Beseit i les muntanyes de Prades. Els volums de fusta estimats són de 40.742 m3 de fusta per a serra, 909 m3 per a pals, 30.250 m3 de fusta destinada a trituració, 408 tones de llenyes i 4 tones de suro.

El preu de taxació total és d’1.415.854,56 €. D’aquest import, 885.213,93 € corresponen a aprofitaments en forests d’entitats locals. Aquestes entitats tenen l’obligació d’invertir, com a mínim, el 15% dels beneficis obtinguts amb els aprofitaments en l’ordenació i la millora de llurs masses forestals.