10 anys de Distintiu de garantia de qualitat ambiental

query_builder   10 desembre 2004 14:05

event_note Nota de premsa

10 anys de Distintiu de garantia de qualitat ambiental

132 empreses i 808 productes han estat distingits amb aquesta etiqueta ecològica durant els 10 anysDes de 1998, han estat 131 els serveis que disposen d’aquesta ecoetiqueta

Aquest matí, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha presidit l’acte de celebració dels deu anys de Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Aquest Distintiu, que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge des de 1994, reconeix l’esforç realitzat per les 132 empreses, amb 808 productes, per actuar d’acord amb uns criteris i una estratègia empresarial de qualitat, ambientalment responsables i basats en els principis i valors del desenvolupament sostenible. Així mateix, 131 serveis han accedit de manera voluntària a aquesta distinció des de 1998.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental va ser el primer pas dins les polítiques ambientals de la Generalitat en relació amb la necessitat que els productes i serveis incorporin també la variable ambiental. Segons Salvador Milà, “Ara és el moment de potenciar encara més la seva existència. De fet, volem incrementar el nombre de categories de productes o serveis amb aquest Distintiu i fer-ne còmplices tants sectors com puguem, i definir criteris ambientals per als seus productes i serveis...”.

En aquesta commemoració, el conseller Milà ha estat acompanyat per la directora general de Qualitat Ambiental, Maria Comellas, el cap de l’Àrea de Qualificació Ambiental, Salvador Samitier, i el periodista ambiental José Luis Gallego, a més dels membres del Consell de Qualitat Ambiental i de tots els distingits.

Evolució del Distintiu en les empreses

La progressió en l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a les empreses ha crescut ininterrompudament i quasi exponencialment al llarg d’aquests 10 anys. Des les 132 empreses distingides, 121 es dediquen a la fabricació de productes i 11 ofereixen serveis de diversa mena.

Aquesta taula indica el nombre d’empreses amb la distinció de garantia de qualitat ambiental per anys:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0 0 3 5 8 16 24 44 74 112 132

Distintiu a productes

Els sectors de productes que fins avui s’han acollit al Distintiu de garantia de qualitat ambiental són:

Sector de productes Nombre de productes %

Bosses d’escombraries 10 1,3

Estalvi d’aigua 610 75,5

Plàstic reciclat 111 13,19

Cartró i cartronet 28 3,6

Paper i cartró (oficina) 36 4,5

Pantalles acústiques 1 0,1

Material compostable 1 0,1

Olis regenerats 8 0,9

Productes de pell 1 0,1

Productes de suro 1 0,1

Total 808 100

Serveis acollits al Distintiu des de 1998

Els serveis que disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental des de 1998 són els següents:

Tipus de serveis Nombre de serveis %

Tallers de vehicles 37 28,3

Establiments hotelers 27 20,6

Càmpings 16 12,2

Instal•lacions juvenils 20 15,3

Establiments de turisme rural 30 22,9

Establiments d’acabat fotogràfic - -

Estacions de servei 1 0,7

Total 131 100

 

El Distintiu de garantia

de qualitat ambiental

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental, que atorga la Generalitat, és un sistema per identificar aquells productes que reuneixen determinades propietats o característiques que els fan més respectuosos envers el medi ambient. És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental. L’ús del Distintiu està restringit a aquells productes que han estat sotmesos voluntàriament pels seus productors o comercialitzadors al sistema de verificació establert.

El Distintiu atorga, d’una banda, una informació millor i més fiable als consumidors i usuaris, i, d’altra banda, promou el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes i de serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge fomenta la participació voluntària d’entitats i empreses en procediments d’auditoria ambiental de sistemes de gestió i d’aplicació de Bones Pràctiques. L’objectiu és que els models de gestió de les empreses incorporin també els aspectes ambientals derivats de les seves activitats i implantin una estratègia de millora continuada amb l’objectiu de reduir els seus impactes ambientals.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined